LRF i Fellingsbro bäst i Örebro!

Fellingsbro LRF-avdelning har utsetts till årets lokalavdelning av LRF i Örebro län. Bakom den framgången ligger bl a framgångsrikt informationsarbete.

Tina Morling, stolt ordförande i Fellingsbro LRF-avdelning.

”Fellingsbro LRF-avdelning har under året fångat upp många viktiga frågor och genomfört aktiviteter som gynnar medlemmarna och lantbruksföretagare. Exempelvis har de lyft frågan om utskrivning av dammar  och förnyelselagen. De har även gjort informationsinsatser både gentemot politiker och konsument och på så vis lyft fram lantbruksnäringen för en bredare publik.”

Så lyder motiveringen till att Fellingsbro LRF-avdelning – förutom glädjen att vara bäst – även fick diplom, blommor och en check på 1000 kr.

– Det är klart att vi blev jätteglada för att vi blev uppmärksammade för det vi gör, säger en glad och stolt Tina Morling, Sverkesta. Tina är ordförande i lokalavdelningen för LRF i Fellingsbro. Övriga i LRF-avdelningens styrelse är  Johan Andersson, Norrby, Claes Folkesson, Nederby, Lars Gustavsson, Ängby, Anneli Karlsson, Sverkesta och Tuula Marjeta, Rockhammar.

About Arne Wikström 226 Articles

Arne är lantmästaren som blev journalist. Han har ett förflutet från b l a tidningen Land men är numera ordbrukare, bokstavsskötare och fårfarmare i Nyckelby vars fotbollslag (enligt Arne) spelar på Sveriges mest välskötta gräsplan.