Ullersäters bygdegårdsförening – årsmöte

Ullersäters årsmöte 2018

Både ett stort multinationellt bolag och en liten förening på landet har vissa saker gemensamt. Bland annat ska aktieägarna eller medlemmarna få möjlighet att påverka vilka som ska leda verksamheten. Ett bolag har bolagsstämma, en förening har årsmöte. Båda ska dock välja vem som ska sitta i styrelsen. Idag var det Ullersäters bygdegårdsförening som hade årsmöte.

Att vara medlem i föreningen är roligt när man kan konstatera att ekonomin är god och att det har varit en lång rad med arrangemang under året. Vi kunde läsa att det hade varit ett eller flera arrangemang varje månad under året.

Det som dock skiljer det multinationella bolaget och föreningen på landet är det engagemang som man hittar i föreningen. Vi som bor på landet bryr oss om vår förening hela året och inte bara när det är dags att bestämma aktieutdelningens storlek. Vi känner de andra medlemmarna och bryr oss om varandra. Vi vet att om det går bra för föreningen har vi tillgång till en mötesplats och festlokal. Föreningen kan också arbeta för att utveckla vår närmiljö på olika sätt.

Vilken härlig gräsrotskraft det finns på landet.

Ett lysande exempel är att vi för någon vecka sedan fick en fråga på Facebook om det fanns någon som kunde hålla i en symaskinskurs. En vecka senare kunde vi tala om att vi hade ordnat en kursledare och mindre än två veckor senare drar vi igång. Det är fantastiskt att en enkel fråga kan starta något så positivt med små medel.

Styrelsen som omvaldes består av :
Kjell-Åke Wijk, ordförande
Christofer Kärrdahl, sekreterare
Ingegerd Gustafsson, ledamot
Per Karlsson, ledamot
Jonna Skyttestrand, ledamot
Mathias Fredén, suppleant
Sven Persson, suppleant

Vill du veta mer om oss? Titta in  – ullergarden.se

Christofer Kärrdahl

 

About Elias ben Salem 255 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.