Metoo – Youtoo

fellingsbro.se har inför teaterföreställningen #Metoo på folkhögskolan torsdagen den 15 mars ställt några frågor till några personer i vår socken.

1. Vad tycker du om Metoo. 
2. Vad hoppas du kommer ut av Metoo?
3. Finns det något annat i samhället som du skulle starta en rörelse mot för att rätta till ett missförhållande?

Mustafa Najm:

Mustafa Najm

1. En kamp. Det visar på mod, man vågar visa på svårigheter, på ett sätt som når ut bra- via sociala media.
2. Att människor blir lyhörda för andras problem. Att det skapar mod att lyfta problem så att de löses på bästa sätt för individen. Att vi ska lära oss att behandla varandra väl.
3. Många saker. Till exempel tänker jag på hur fördomar gror i samhället och skapar misstankar. Vi behöver se bortom stereotypen!

Jonas Aronsson:

Jonas Aronsson

1. Häftigt att folkrörelsen har tagit sig in i dataåldern. Solidaritet funkar över nationsgränserna.
2. Framför allt hoppas jag att det leder till en större insikt hos män och pojkar. Att vi ser till att starta konstruktiva samtal kring vad som är okej och inte. Jag tror att många är genuint förvirrade och inte vet hur man tar kontakt på ett bra sätt.
3. Missbruksfrågor. Vi skulle behöva samtala kring beroende utan skuldkoppling. Halva problemet är skam och skuld. Där skulle vi kunna vara betydligt mer konstruktiva!

Hanna Bergdahl:

Hanna Bergdahl

1. Det är bra eftersom det belyser något som måste belysas. Det finns även en fara eftersom människor kan hängas ut , det går lite för snabbt att hänga ut människor på nätet. Kanske är det en risk som är värd att tas? Världen får ändå förhoppningsvis upp ögonen för att de flesta kvinnor har en sådan här berättelse.
2. Medvetenhet och att frågan kommer på dagordningen. På något vis är det ledsamt att så många har en sådan här historia, men det kan också vara en styrka att man inte är ensam. Förhoppningsvis kan det leda till tankar om vilka strukturer man är en del av.
3. Allas lika värde…Det jag oroar mig för i samhället är hur vi ser på varandra och jag skulle vilja att vi tar det här steget längre till att gälla allas lika värde.

Anders Ahrel:

Anders Ahrel

1. Självfallet ska det vara lika villkor för män och kvinnor.
2. Att missförhållandena som råder rättas till och att åtgärder görs för att de inte ska återupprepas.
3. Allt fler vägföreningar belastas av ökade kostnader för att sköta och vårda vägar för allmänt bruk. Bidragen har markant  minskat med åren. Det är inte skäligt.  Det är märkligt att staten dessutom ska momsbelägga vägunderhållet.

Anna Holgersson :

Anna Holgersson

1. Fantastiskt bra att frågan har tagits upp men det är inte ok att beskylla någon utan att låta honom komma till tals.
2. Att man lär sig av misstagen som har gjorts.
3. Att minska lönegapet mellan män och kvinnor.

Caroline Kleber :

Berit Kleber

1. Det känns som påannonseringarna på TV. Tyvärr blir frågan lätt uttjatad och kanske inte tar den plats den borde ha.
2. Jag hoppas naturligtvis att samhället tar tag i det så att det tas bort från dagordningen.
3. Att minska lönegapet mellan män och kvinnor.

About Elias ben Salem 255 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.