Signerat: Bygdegårdarna blir allt viktigare

Bild på Chefredaktören Elias Ben Salem

Bygdegårdarna spelar en väldig viktig roll i utvecklingen av vår socken. De är naturliga mötesplatser, viktiga kulturcenter och även spännande nöjesplatser.

Vi på fellingsbro.se kommer på olika sätt att hjälpa till med att informera om vad som händer på våra olika bygdegårdar. När man får en samlad bild av det kan vi lugnt konstatera att det är mycket som bygdegårdarna bidrar med., Väldigt mycket!

På fellingsbro.se ska vi göra vad vi kan föra att sprida informationen om bygdegårdarna och deras verksamheter. Som läsare av fellingsbro.se ska du kunna gå från vår förstasida direkt till de enskilda bygdegårdarnas hemsidor. Därmed kommer allt fler att se hur mycket intressant som händer runt om i socknens bygdegårdar och som finns att ta del av.

Ett av problemen för bygdegårdarna är att få in informationen, d v s ord och bild, till hemsidorna. Det är helt enkelt för få som hjälper till. I det här fallet beror det ofta på att man vill hjälpa till men att man inte tror at man kan, att man inte vet hur man gör.

Därför kommer representanter från de olika bygdegårdarna och fellingsbro.se att träffas för att prata om hur man tänker och jobbar med ”ord och bild”. Tycker du att det låter intressant? Ta då kontakt med din bygdegård/bygdegårdförening och tala om att du vill vara med.

För det är med hemsidorna som med det mesta som handlar om utvecklingsarbete. Ju fler som hjälps åt, desto längre kommer vi.

Vänligen

Elias

 

About Elias ben Salem 306 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.