”Nu måste vi leverera”

Ordförande Karl Arne Löthgren Sekreterare Elias ben Salem Foto: Kurt Skantz

– Nu måste vi börja jobba. Nu måste vi leverera. De som gett oss förtroendet att arbeta i sockenrådet ska både kunna känna och se att vi tar vårt uppdrag på stort  allvar och med stort engagemang.
Det säger Karl Arne Löthgren som valdes till ordförande för det nybildade sockenrådet vid sockenstämman på Folkhögskolan nu i onsdags.

Karl-Arne Löthgren höll ordning på sockenstämman…

– Mitt viktigaste intryck från stämman var att det var en mycket positiv och förväntansfull stämning hos alla som kom. Det är roligt!

– Till stämman kom personer som var utsedda av sina respektive föreningar och organisationer som verkar i vår socken. Men det kom fram förslag om att även enskilda personer ska kunna vara med i sockenföreningen så att de sedan även kan vara med på sockenstämmorna. Sockenrådet ska arbeta fram ett förslag på hur det ska lösas.

– Det som också kom fram under stämman var att vi måste arbeta på att få in fler yngre och fler kvinnor i vårt arbete med socknens utveckling. Bl a finns det tankar om att skapa ett ””Juniorsockenråd” som skulle kunna hjälpa till med att tydliggöra vilka krav de yngre människorna i vår socken har på vår sockens utveckling.

Bild på Karl-Arne Löthgren i Sockenstugan
…och han har en hel korg med viktiga frågor som sockenrådet kommer att arbeta med.

Vad händer nu närmast?

– Så snabbt som möjligt kommer sockenrådet att ha ett konstituerande möte där vi bestämmer vilka funktioner var och en i sockenrådet ska ha. Efter det återstår egentligen bara hårt arbete. Vi har många frågor att ta tag i. För att kunna komma vidare med dem måste hela sockenrådet vara ”engagerade och taggade”. Helt klart förväntas det av oss i sockenrådet att vi ska leverera tydlig och klar nytta för hela vår socken. Vad jag har förstått så kommer även ni i redaktionen för fellingsbro.se att fungera som en ”blåslampa” på oss och fortlöpande informera alla i vår socken om vad vi gör och varför.

En nättidning, ”blåslampa” och informationskanal för sockenborna.

– Fram till stämman nu i onsdags har det funnit ett interimistiskt sockenråd som arbetat sedan september i fjol. Det sockenrådet har bl a lycktas rädda den gamla gymnastiksalen i Fellingsbro från rivning. Det kan vi väl säga är en god början. Men som sagt, nu får vi kavla upp ärmarna ordentligt och envetet arbeta för hela vår sockens utveckling. Det ska vi göra i samarbete med alla de föreningar, företag och organisationer som finns i vår socken. Ju mer vi kan hjälpas åt med olika frågor, desto längre kan vi komma.

Foto: Lena Kallionpää

About Arne Wikström 236 Articles
Arne är lantmästaren som blev journalist. Han har ett förflutet från b l a tidningen Land men är numera ordbrukare, bokstavsskötare och fårfarmare i Nyckelby vars fotbollslag (enligt Arne) spelar på Sveriges mest välskötta gräsplan.