Här är de som arbetar för Fellingsbro GOIF

Orientering

Nu i måndags (26/2) var det årsmöte med Fellingingsbro Goif. Två frågor som kom upp var ”valberedning och integration”.

Mia Ahlgren, ordförande i Fellingsbro Goif.

Fellingsbro Goif rymmer såväl en fotbolls- som orienteringssektion. För den gemensamma huvudstyrelsen omvaldes Mia Ahlgren, Fellingsbro, till ordförande.

– Under det kommande året ska vi arbeta med att få till en bra valberedning. Att få till en fungerande sådan är viktigt för föreningens fortsatta utveckling, säger Mia.

– Dessutom ska vi utveckla integrationsarbetet i hela föreningen. Orienteringssektionen sköter det här väldigt bra redan nu och nu ska fotbollssektionen se över hur de ska arbeta med de här frågorna. Bland annat genom att attrahera fler aktiva spelare men också genom att engagera fler föräldrar.

Årsmöte med Fellingsbro Goif.

De som nu ska arbeta med att utveckla Fellingsbro Goif är i huvudstyrelsen: Mia Ahlgren, ordförande, Pernilla Landin, Malena Carlson, Alfred Ruth, Mia Järpenberg och Bosse Henningsson.
I fotbollssektionen: Håkan Sjöström, Bosse Henningsson, Ulf Eriksson, Eva Ahlström. Charlie Bengtsson och Mia Järpenberg.
I orienteringssektionen: Ismo Mäkiranta, Håkan Olgemar och Mika Tammi.

Revisorer: Axel Örtstam och Kent Gustafsson.

About Arne Wikström 293 Articles
Arne är lantmästaren som blev journalist. Han har ett förflutet från b l a tidningen Land men är numera ordbrukare, bokstavsskötare och fårfarmare i Nyckelby vars fotbollslag (enligt Arne) spelar på Sveriges mest välskötta gräsplan.