De nyvaldas hjärtefrågor

Lotta Larsson, Larsson, Sällinge, Angelica Ruth, Fellingsbro och Göran Selander är nya ledamöter i sockenrådet. Här är frågorna de brinner mest för och som de kommer att driva hårdast.

Lotta Larsson är mjölkbonde med hästintresse.

Lotta Larsson är mjölkbonde i Sällinge.

– Att vara med i sockenrådet är en mycket ansvarsfull uppgift och jag ska göra vad jag kan för att leva upp till det ansvaret och förtroendet. Min hjärtefråga är de lokala utvecklingsplanerna. När de finns färdiga för varje del av vår socken vet vi vilka utvecklingsinsatser som är viktigast att ta tag i med full kraft. Jag tycker att det här arbetet ska bli spännande och intressant!

Göran Selander är bland annat ordförande i Spannarboda bygdegårdsförening.

Frågor som rör våra bygdegårdars framtid och utveckling ligger Göran Selander varmt om hjärtat.

– Det jag vill arbeta för och med är utvecklingen av våra bygdegårdar. De är viktiga av många skäl. Kanske kan vi få till ett gemensamt utvecklingsprojekt för alla socknens bygdegårdar och därmed söka Leader-bidrag för att genomföra det projektet. Jag är i grunden positiv till samarbete. Det ger mer resultat än om man står och skriker själv. Vad gäller sockenrådets arbete mer generellt måste vi visa och leverera resultat. Vi kommer att bedömas utifrån vad vi verkligen gör, mindre för vad vi säger att vi ska göra.

Angelica Ruth är en av de nya delägarna till Solhems handelsträdgård.

– Jag tycker att det är viktigt att även få in yngre människor i arbetet med att utveckla vår socken. Människor i min situation med familj och ett krävande arbete har begränsat med tid, men om sockenrådet t ex kan definiera tidsbegränsade projekt har fler större möjlighet att engagera sig. ”Generationsfrågan” är viktig att arbeta med, även yngre måste vara med och påverka den framtid och utveckling som gör att de kan fortsätta trivas och verka i Fellingsbro socken.

About Arne Wikström 236 Articles
Arne är lantmästaren som blev journalist. Han har ett förflutet från b l a tidningen Land men är numera ordbrukare, bokstavsskötare och fårfarmare i Nyckelby vars fotbollslag (enligt Arne) spelar på Sveriges mest välskötta gräsplan.