Första sockenstämman blev välbesökt och livlig

Bättre högstämd än nedstämd.

Ett 50-tal  personer från hela socknen kom på Föreningen Fellingsbro Sockens stämma på folkhögskolan.

Ordförande Karl Arne Löthgren Sekreterare Elias ben Salem
Foto: Kurt Skantz

Karl-Arne Löthgren valdes att leda mötet med Elias ben Salem som sekreterare. Löthgren gick igenom interimrådets verksamhetsberättelse. Vid presentationen av föreslagna stadgar blev det en livlig diskussion kring vem eller vilka som skulle kunna bli medlemmar. Från rådet betonade man nödvändigheten att få en kraftfull styrning av verksamheten vilket man ansåg görs bäst genom föreningar och organisationer. Många av de närvarande saknade möjligheten för enskilda individer att vara medlem i föreningen.  Meningar gick isär vilket resulterade att det nya rådet fick i uppgift att komma med ett annat förslag såsom stödmedlemmar.

På mötet valdes följande personer:

Ordförande Karl Arne Löthgren, Läbbesta.

Ledamöter
Håkan Sjöström, Fågryte; Johan Andersson, Norrby; Ann-Jeanette Karlsson, Fellingsbro; Lena Kallionpää, Fellingsbro; Johan  Callin, Fellingsbro; Håkan Ahlgren, Fellingsbro; Göran Selander, Spannarboda och Lotta Larsson, Sällinge.
Ersättare
Angelica Ruth, Fellingsbro och Kjell-Åke Wijk, Ullersäter.

Revisorer
Sune Hellberg, Ängeby och Leif Olander, Fellingsbro.
Ersättare
Lisbeth Reidefors, Oppeby.

Valberedning
Ordinarie
Alf From, Borfona (sammankallande); Malena Carlson, Ekebyhammar och Lars-Åke Eriksson, Finnåker .
Ersättare
Bernt Larsson, Rinkaby och Mia Ahlgren, Fellingsbro.

About Elias ben Salem 306 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.