Insändare: Om nummer på fastigheter

Hej!

I dagarna är det 10 år sedan vi fick underrättelse från Skatteverket att vi fått så kallade traktnamn på landsbygden. Jag konstaterar att det är väldigt få i Fellingsbro socken som satt upp nummer på sina fastigheter.

Vi var från vår Hembygdsförening inbjudna till Lindesberg för tanken var att man skulle samarbeta med föreningarna inom kommunen. Men det gjorde inte kommunen utan lade ut det på en konsult, därför blev det i många fall fel. Jag protesterade liksom flera andra och fick rättelse. Man ville föra ett gammalt husartorp under Ängeby till Bäck, det fick bara inte ske.

Har erfarenhet från Dalarna där det vid infarten till en by står tavlor med nummer på fastigheterna i byn. Där hade kommunen uppmanat fastighetsägarna att sätta nummer på sina hus vilket alla gjort. För några år sedan tog jag upp det i vår vägsamfällighet så vi satte upp skyltar vid infarterna till Ängeby sedan har flertalet satt upp nummer på sina hus efter byvägen.

Min tanke är att det skulle kunna gå att få alla inom Fellingsbro socken att göra något nu efter tio år så det blir lika bra ordning
här som i Dalarna. Det här kom ju till för att underlätta för ambulans och räddningstjänst med flera att hitta rätt.

Med vänlig hälsning
Sune Hellberg

Har du en insändare som du vill att fellingsbro.se publicerar?
Skicka den då till elias@fellingsbro.se.

About Arne Wikström 236 Articles
Arne är lantmästaren som blev journalist. Han har ett förflutet från b l a tidningen Land men är numera ordbrukare, bokstavsskötare och fårfarmare i Nyckelby vars fotbollslag (enligt Arne) spelar på Sveriges mest välskötta gräsplan.