Fin i Fellingsbro och ett viktigt möte

Kan alla goda krafter i Fellingsbro samarbeta?
– Det både tror och hoppas vi, säger diakon Isabell Ramberg och diakoniassistent Anna de Temple, Fellingsbro Näsby församling, när de berättar om ”Fin”, Fellingsbro integrationsnätverk.

 

Fin startade den 27 januari 2015.  Det skedde på initiativ av Svenska kyrkan och Ängebykyrkan som försökte samla alla goda krafter i Fellingsbro till ett möte för att bl a få svar på frågan:

”Vad vill vi att man möts av när man kommer till Fellingsbro?”

Gensvaret blev stort. Det kom  ett 20-tal personer från olika föreningar, organisationer, myndigheter och politiken.

– Naturligtvis kom mycket att handla om integration av nyanlända men många av frågorna och svaren handlade om ”Fellingsbro i stort”.

Bilda kö!

Mötet var tämligen eniga om att det man helst av allt vill möta i Fellingsbro är:

”Vänlighet, leenden, värme, acceptans, samhörighet och öppenhet.”

Texten på den broderade tavlan tål att upprepas: ”Vi är lyckliga nog att leva i ett land som människor flyr till och inte ett land som människor flyr ifrån.”

Det konkreta resultatet av mötet i januari 2015 blev ”Pratstunder på biblioteket”. Den aktiviteten finns fortfarande. Dessutom anordnades en ”Allaktivitetsdag” som många människor i Fellingsbro fortfarande minns med glädje.

– Det finns nog ingen unge i Fellingsbro som inte kommer ihåg det populära inslaget ”Godisregn”, säger Isabell och ler själv gott åt minnet.

Intresset för ”Fin”  har minskat efterhand. Men nu är det dags för ett rejält om-, ny- och krafttag.

– Vi kommer att kalla till ett nytt möte med ”Fin”. Det hålls här på St Olofsgården den 12 mars klockan 18.00.

Sammanfattningsvis kan man säga att till det mötet är alla goda krafter i Fellingsbro välkomna. Förhoppningsvis är alla goda krafter så många att det kommer att bildas kö till St Olofsgården.

– Syftet med mötet är att alla som arbetar för ett allt godare och bättre integrationsarbetet ska få träffas och informera varandra om vad var och en av oss gör. Vi kan tipsa och hjälpa varandra. Därmed kan vi hämta mod, kraft och energi från varandra, säger både Isabell och Anna. Med bestämdhet och stor tydlighet tillägger de:

– Det finns så oerhört mycket gott som görs av så många här i Fellingsbro. Det vill vi hjälpa till med att tydliggöra. Det skapar stolthet och ett allt bättre samhälle/socken!!!

Lång lista på gott

…ofta och även är väldigt glada.

– Se vad skolan gör, se vad orienteringsklubben gör, se vad Knytgubbarna gör, se vad…

Listan över ”medmänskligheter i Fellingsbro” är lång. Den kan dessutom göras ännu längre.

– Medmänsklighet är ingen ny ”uppfinning”. Men det känns som om den har kommit lite i skymundan av alla ”Fake news”, ”likes” o s v på sociala medier. På något sätt känns det som om vi behöver återerövra medmänskligheten. Vi tror att vi bäst gör det genom att skapa allt fler möjligheter för det som vi allt oftare pratar om: ”Det så viktiga personliga mötet”. Det är ur det som det goda kan börja växa på allvar igen.

Förhoppningsvis visar sig Fellingsbros allra godaste och bästa sidor,  föreningar och organisationer på en och samma gång den 12 mars.

-Välkomna! säger Isabell, Anna och alla goda krafter.

About Arne Wikström 236 Articles
Arne är lantmästaren som blev journalist. Han har ett förflutet från b l a tidningen Land men är numera ordbrukare, bokstavsskötare och fårfarmare i Nyckelby vars fotbollslag (enligt Arne) spelar på Sveriges mest välskötta gräsplan.