Månadens bild

Exempel på hur månadens bild kan se ut.

Nu vill fellingsbro.se visa upp hela socknen  från sin bästa sida. Skönheten ligger visserligen i betraktarens öga men det skadar inte att hjälpa betraktaren en smula.

Varje månad som vi tidigare sagt vill vi högst uppe på första sidan ha en bild som speglar olika delar av socknen. Det är bilden på kyrkan med marschallerna som vi  nu gärna vill byta ut mot en ny.

En bild varje månad ska visa olika delar av vår socken och även spegla de olika årstiderna. Det är ett utmärkt tillfälle för dig att låta andra få beundra ditt mästerverk och ta del av din del av vår vackra socken.

Mejla bilderna till  elias@fellingsbro.se.

Lycka till!

About Elias ben Salem 199 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.