Östra Skaten

Fellingsbro härad

I min förra ”krönika” påvisade jag diverse problem med den nya länsindelningen från 1640-talet – vilka ibland fortfarande finns kvar, när vi ska förklara vart vi hör.

Det nya Örebro hövdingedömet/länet ändrade en hel del. Bland annat fick vi i Fellingsbro socken en ny gräns i östra delen  i och med att en del byar öster om Skedviån hamnade i Västerås hövdingedöme/län. Byarna, som det handlade om var Fågryte, Nyckelby, Östra- Sörby och Ålsänge.

Varför så skedde är det väl ingen som vet. Kanske var det någon ”skrivbordsnisse”, som tyckte att det var lättare att rita en gräns i en å istället för den mera osäkra delningen i Medåkersskogen med en och annan allmänning att ta hänsyn till. Förr var det ju så att det som skiljde landskap, byar och socknar oftast var skogsområden, som alltså naturligt delade bebyggda områden. Det som däremot förenade var sjöar och åar.

De här byarna hamnade alltså i ett annat län än vad huvuddelen av socknen gjorde. Ett sådant område kallas Skate – och här Östra Skaten. Ett kanske vanligare namn, som användes, var Västmanlandsfjärdingen. Fellingsbro var sedan gammalt uppdelat i fyra fjärdingar – Fellingsbro, Peders, Översta och Yttersta, men nu blev det alltså fem fjärdingar ! Man hade dessutom planer på att föra de här byarna till Medåkers socken, men så blev det inte.

I och med länsindelningen delades också Åkerbo härad upp så att Näsby, Ervalla och Fellingsbro bildade ett eget härad med namnet Fellingsbro härad. Ting och tingshus blev placerat intill Fellingsbro Gästgivaregård vid en av den tidens riksvägar Stockholm – Örebro.

En del krångel medförde förstås den här delningen för byarna, då man ibland hade sina ägor på båda sidorna av ån – och läns- och häradsgränsen. Exempelvis blev fastighetsförsäljningar och medföljande lagfarter extra besvärliga. Visste ni förresten att Nyckelby- och Fågrytebönderna  m.fl. ganska länge betalade en särskild skatt till Strängnäs gymnasium?

År 1890 återfördes dock den här Västmanlandsfjärdingen – Östra Skaten – i Fellingsbro socken till Örebro län – och Fellingsbro härad . Man blev nu efter en ca 300-årig utflykt åter ”riktiga” Fellingsbroare, vilket vi alla tackar för.

Att vår närhet till Västmanlands län även i nutid ställt till en del trassel och då i samband med den nya kommuntillhörigheten, kommer nog flera ihåg. Bland annat upphörde möjligheten för eleverna i kommunens södra del att gå i såväl Arboga högstadium som gymnasium. Vissa undantag kunde göras i just den östra delen av Fellingsbro genom en gränsdragning – men denna gång i ett dike – det s.k. Svindiket mellan Västvalla och Nederby . Öster om diket fick eleverna gå i Arboga, övriga i Frövi och Lindesberg. Diket började strax norr om ”Gamla Bagges”, som från början var just ett svinhus till mejeriet intill, därav namnet. Diskussioner och tolkningar pågick länge. Ack ja! Det var inte så lätt att vara Fellingsbroare denna tid!

Sven-Rune i byn.

PS.
I Fellingsbroboken 1995 kan ni läsa mer om den här delen av vårt Fellingsbro. Jag har där sammanställt en del artiklar, som min far Sven Björdin skrivit om tidigare tider därifrån.
DS.

About Arne Wikström 229 Articles
Arne är lantmästaren som blev journalist. Han har ett förflutet från b l a tidningen Land men är numera ordbrukare, bokstavsskötare och fårfarmare i Nyckelby vars fotbollslag (enligt Arne) spelar på Sveriges mest välskötta gräsplan.