Grusade förhoppningar om Finnåkersvägen

Det blir inga ”specialpengar” till de mindre vägarna. Därmed går kampen vidare om Finnåkersvägen.
– Vi kommer aldrig att ge upp! säger några representanter för Finnåkersvägens upprustning och uppgradering.
– Fortsätt lobbyarbetet för vägen. Det är nog det enda som kan hjälpa, säger Lars Göran Zetterlund, Grängeshyttan, Hällefors, och centerns representant i region Örebro län och ledamot i dess nämnd för samhällsbyggnad.

Åtta kilometer med överraskningar.

Det var i höstas som fellingsbro.se skrev om att det fanns ett förslag om att man i region Örebro skulle öronmärka 45 milj kronor till upprustning av det s k finmaskiga vägnätet, d.v.s bland annat grusvägar.

– Det går inte att få gehör för det förslaget, sade Lars Göran Zetterlund vid ett möte med några av dem som ägnat åtskilliga år och skrivit otaliga brev/inlagor till kommunen, vägverket, trafikverket, länsstyrelsen m fl om den dåliga Finnåkersvägen. Till dessa ”några” hör Per Arne Lundgren, Lundgrens Allbygg, Lars-Åke Eriksson, Bil & Mekaniska, Finnåker, Karl Arne Löthgren, Toije, Håkan Johansson, Finnåker och Björn Pettersson, Rockhammar.

Vad går då att göra för att få hjälp med att utveckla den så kallade Finnåkersvägen som har så stor betydelse för såväl de boende vid vägen, som för de företag som finns där, och som skulle kunna få landsbygden vid vägen att leva ännu mer och ännu bättre?

– Det enda svar jag kan ge är att fortsätta det lobbyarbete som ju redan pågått under många år. Fortsätt att påvisa varför just Finnåkersvägen är så viktig, sade Lars Göran Zetterlund.

Sysselsätter många

De satsningar som det i dag talas om allt mer är satsningar på järnvägar, kollektivtrafiken i städerna samt några hundra miljoner på vägen ”norr om Askersund”. Hur ska en liten grusväg i Finnåker kunna hävda sig i den konkurrensen om ”väganslagen”?En på ryggen på jacka med texten Lundgrens bygg och entreprenad

– Det är inte lätt, men ge inte upp. Fortsätt att påverka beslutsfattarna. För fram era argument.

I drygt 40 år har olika personer snart sagt inte gjort annat än det, d v s ”påverkat beslutsfattare av alla möjliga slag och sorter”. För Håkan Johansson har det nästan varit ett ”heltidsjobb” de senaste tre åren. Argumenten för en upprustning av Finnåkersvägen är övertygande. Ändå är det få som lyssnar på dem.

– Vi har ett stort antal företag här som i allra högsta grad är beroende av att vägen är farbar oavsett årstid och väderlek. Sju av företagen här sysselsätter ett 50-tal personer. Till det kommer alla en- och tvåmansföretag och alla boende längs vägen. Att det ska vara så svårt att få de som bestämmer att förstå, att detta inte är vilken grusväg som helst. Många säger ofta och gärna att hela Sverige ska leva och att även landsbygden ska utvecklas. Så mycket mer än snack har det inte blivit. I alla fall inte för oss i Finnåker. Vägen är fortfarande, och allt för ofta, rent bedrövlig.

Känner du dig uppgiven?

En bild på Lundgrens bygg i Römossen
En välsorterad bygghandel mitt i skogen, så kan man kalla Lundgrens AllBygg i Finnåker.

– Nej, nej, nej! Vi fortsätter att kämpa.

Per Arne Lundgren:

– Det här mötet om vägen gav inget nytt. Men vi kämpar på. Någon gång måste någon eller några visa oss att de lyssnar på allvar.

Visa vad ni menar!

Karl Arne Löthgren har kämpat med och för vägen i många år:

– I region Örebro län betraktar man Finnåker och Finnåkersvägen som något av ett ytterområde. Men för oss i vår socken är Finnåker ett viktigt centrum och ett upptagningsområde för alla företagen här och för de areella näringarna. Företagen här konkurrerar om kunder, anställda, transporter m  m med företag i Lindesberg, Arboga och Örebro. Men med den här vägen konkurrerar de inte på lika villkor. De har snarare ett handicap. Jag läste i en fin broschyr från region Örebro att ”hela länet ska leva”. Det är dags att visa vad man egentligen menar med det!

En bild utanför LÅ Eriksson i Finnåker
Traktorer och större maskiner är vanliga ”kunder” i verkstaden hos Bil & Mek i Finnåker.

– Visst är det bra att samhällsutvecklingen hela tiden går mot det bättre. Det tråkiga är att Finnåkersvägen går åt motsatt håll. Den blir allt sämre.

Lars Åke Eriksson:
– Även om det här mötet inte gav så mycket nytt är det viktigt att vi fortsätter med att bjuda in personer hit till Finnåker och vägen så att de med egna ögon får se att vägen verkligen är betycelsefull. Att vi skulle ge upp arbetet med att få ordnimg på vägen finns varken på socken- eller världskartan. Vi ger oss inte! Aldrig!

På fellingsbro.se kommer vi naturligtvis att fortsätta med bevakningen av Finnåkersvägen. Den har blivit något av en symbol för att även små vägar kan vara av mycket, mycket stor betydelse.

 

About Arne Wikström 229 Articles
Arne är lantmästaren som blev journalist. Han har ett förflutet från b l a tidningen Land men är numera ordbrukare, bokstavsskötare och fårfarmare i Nyckelby vars fotbollslag (enligt Arne) spelar på Sveriges mest välskötta gräsplan.