Föreläsningsföreningen drog fullt hus

Ola Munksten trollbinder den fullsatta lokalen
Ola Munksten i berättartagen.

Ola Munksten berättade från Käglan och Ödeby om gångna tider. En historisk tillbakablick men framför allt utvecklingen från 1840-talets start av folkskolan till dagens skola för alla och  fattigstugornas omvandling till dagens äldreboende.

Mellan berättelserna tog han stöd av Berit Blomberg på dragspel och sjöng så det dånade. Han t.o.m fick närvarande att stämma in i allsång till allas glädje.

 

Karl-Arne Löthgren håller ordning på årsmötet.

Efter den uppvärmningen blev det årsmöte under Karl Arne Löthgren vana ledning.
Ansvarsfrihet för styrelsen och val av ledamöter gick snabbt och effektivt. Kanske berodde det på att styrelsemedlemmarna hade gjort ett mycket bra jobb och därför blev omvalda. Nu ser vi fram emot nya spännnande föredrag.

 

About Elias ben Salem 199 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.