Mycket talar för att gamla gymnastiksalen rivs

En bild på gamla gymnastiksalen
Gymnastiksalen i vinterskrud, foto: Lena Kallionpää

Det finns ännu inget beslut taget om att den gamla gymnastikhallen ska rivas. Men mycket talar för att det blir så. Om rivningen verkställs kommer hygienutrymmena – duschar m m – att utvecklas i  den gymnastiksal som blir kvar.

Christer Lenke, kommundirektör, Lindesbergs kommun:

– Utgångspunkten är att den gamla gymnastikhallen ska rivas. Men det är Falab – vårt fastighetsbolag som i så fall tar det beslutet och något sådant beslut har de inte fattat ännu.

– Innan man fattar ett beslut om rivning försöker man hitta överenskommelser med de föreningar som i dag använder den gamla gymnastikhallen, vår fritidskonsulent i kommunen, samt med rektorn för Ekbacksskolan. Och naturligtvis med Falab.

En bild på gamla gymnastiksalen
Fellingsbro gymnastiksal, foto: Lena Kallionpää

Enligt uppgift till fellingsbro.se pågår dessa förhandlingar just nu och de har likaledes pågått en tid.

Vad händer om man inte kommer överens i dessa förhandlingar?

– Då får parterna sätta sig ner igen. På något sätt bör det gå att komma överens. Det handlar ju inte bara om att riva den gamla utan också om att göra den gymnastiksal som blir kvar ännu bättre.

About Arne Wikström 229 Articles
Arne är lantmästaren som blev journalist. Han har ett förflutet från b l a tidningen Land men är numera ordbrukare, bokstavsskötare och fårfarmare i Nyckelby vars fotbollslag (enligt Arne) spelar på Sveriges mest välskötta gräsplan.