En bild på Pliggen, Landshövding Maria Larsson och Marie-Louise Forsberg Fransson
Nyheter

Knytgubbarna imponerade stort på landshövdingen

Efter att ha träffat Knytgubbarna och sett hur de arbetar här i Fellingsbro bär sannolikt landshövding Maria Larsson, Örebro, på en dröm: att Knytgubbarna ska kunna klona sig. – Tänk om er verksamhet kunde finnas i varenda ishall i hela Sverige! Att Maria Larsson blev mycket imponerad av Knytgubbarnas verksamhet är inte svårt att förstå. Som före detta socialminister har hon ett genuint intresse för människor. – Tänk vilka livslånga fina minnen ni ger alla barnen. – Tänk vad ni betyder för de nyanlända och integrationen. – Tänk vad ni betyder för återväxten i Fellingsbros föreningsliv. – Ni gör helt Läs mer

En bild på den rivna Rosas grill och marken är jämnad, på bilden syns en grävskopa
Nyheter

Kapplöpning med tiden

Så här det det ut i dag. Den gamla grillen är jämnad med marken. I stället ska det växa fram en grön och fin rastplats intill Mekonomen. Den 1 maj kommer det hit 4000 – 5000 människor och ca 600 bilar. Då ska nämligen Motordagen, det största evenemanget i Fellingsbro genomföras. Om den nya rastplatsen kommer att bli färdig till dess återstår att se. Det blir en kamp med tiden och tjälen. Innan den går ur marken blir det svårt att omvandla den rosa grillen till en grön, skön rastplats. – Vid ett möte nu i veckan med arbetsgruppen för Läs mer

En bild på Lill Svedberg sekreterare och Åsa Lindin kordinator på Länsstyrelsen i Örebro
Nyheter

Fellingsbro är värd en egen mässa!

Nu är det klart. Det blir en ”föreningsmässa” här i Fellingsbro. Den ska handla om hur föreningar kan utveckla sin ekonomi och om hur betaltjänster fungerar. Åsa Lindin arbetar bl a med landsbygdsutvecklingsfrågor på länsstyrelsen i Örebro. – Fellingsbro socken är en av de mest föreningstäta socknarna i vårt land. Därför är det naturligt att vi lägger en sådan här föreningsmässa i just Fellingsbro. Vid denna föreningsmässa kommer bl a Leader, Sparbanken Bergslagen och länsstyrelsen att delta. Och syftet är som sagt att hjälpa föreningar och organisationer i Fellingsbro socken att utveckla sin ekonomi och därmed sin verksamhet. – Vi Läs mer

Nyheter

Hjälp oss att visa hela vår vackra socken!

Ni har säkert sett den fina bilden uppe i det s k tidningshuvudet på fellingsbro.se. Den ståtliga kyrkan med de lysande marschallerna. Men på fellingsbro.se vill vi visa upp hela vår fina socken. Tanken är att vi varje månad ska byta ut bilden längst uppe på tidningen. Ena månaden kan det vara en bild från Nyckelby. Nästa månad en bild från Grönbo. Nästa månad… Men för att kunna genomföra detta månatliga bildbyte behöver vi din hjälp. Ta en bild från din del av vår socken. Mejla den sedan till vår chefredaktör med mejladress elias@fellingsbro.se. Om du är en av dem Läs mer

Kultur

Vinterspår 3-4 februari

Vi är väl representerade från norr till söder i Vinterspår. Från Grönbo till Skogsmossen. Följ med på en tjuvtitt redan nu. När fellingsbro.se talar med Anders Forsell från Skogsmossen dyker ordspråket upp att en bild säger mer än tusen ord. Bilden på apan som speglar sig i bilens backspegel väcker nyfikenheten Det blir naturligt att fråga honom om tankarna bakom bilderna han har tagit. – Jag ser de mänskliga dragen hos djuren. De flesta verkar vara vemodiga. Det jag kommer att visa är samspelet mellan människa och djur men också hur vi behandlar våra husdjur.. Färden fortsätter vidare till Orrkilen. Läs mer

En bild på Kjell-Åke Wijk
Nyheter

Servicepunktering i vår socken? Tvärtom!!!

– En servicepunkt kan sägas vara en strategiskt utvald plats i Fellingsbro socken där man samlar ett visst basutbud av servicetjänster, säger Björn Pettersson, Rockhammar, som varit ansvarig för den grupp på Lindesbergs kommun som arbetat med utvecklingen av servicepunkter. Här i Fellingsbro socken har kommunen fört samtal med de boende i Ullersäter om att Ullergården ska bli en servicepunkt för de boende i Ullersäters närområde. Tanken är också att den nya rastplatsen och Mekonomen i Fellingsbro samhälle ska bli en servicepunkt i vår socken. Även Rockhammar och Sällinge finns med i diskussionerna. – Kommunen startar inga servicepunkter. De bygger på att Läs mer

En bild på Peter Råberg och Bo Vernersson
Nyheter

Nattpatrullen är lagens förlängda öga

De är inga hemliga poliser. Däremot kan man säga att de är hemliga fellingsbroprofiler. Dessutom är det bra att de finns även om det är synd att de behövs. Vi talar om Nattpatrullen som åker runt i Fellingsbro på kvällar och nätter. – Vi skapar trygghet för de boende men otrygghet för de som eventuellt har onda avsikter, säger Peter Råberg och Bosse Wernersson som administrerar Nattpatrullens verksamhet. Nattpatrullen i Fellingsbro startade i början på 90-talet av Kent Schanke, som var polis och då bodde i Fellingsbro. Redan då var det glest mellan polisstationerna. Glesare har det blivit. Fellingsbro socken  Läs mer

Sven-Rune i byn

Det blir ett plus för kommun!

Så sa han ofta, den på 1950-60-talet engagerande och drivande ordföranden i skolstyrelsen – Ivan Blomström, när han argumenterade för något han tyckte skulle komma kommunen till godo. Till yrket var han verkmästare på industriföretaget Bröderna Enwall – nu Fellingsbro Mekan. Som invald i fullmäktige för socialdemokraterna fick han efter en tid uppdraget att vara ordförande i skolstyrelsen – en ganska tung och viktig post alltså. Litet speciellt kan man tycka att det så var i den då borgligt styrda kommunen, men på något sätt såg man i första hand till den personliga lämpligheten och inte till partitillhörigheten. Ja, hela Läs mer

Bild på Chefredaktören Elias Ben Salem
Signerat

Vara ute och cykla

Vara ute och cykla är ett idiomatiskt uttryck som betyder att ha gravt missuppfattat något, ofta till den grad att situationen kan uppfattas som humoristisk. Enligt Nationalencyklopedins ordbok är första belägget för uttrycket ”vara ute och cykla”, i betydelsen missta sig helt, från 1969. Funderar ni som jag på vad de säger på nyheterna i TV? Just nu är budskapet på lokala nyheterna i Örebro att cykelhjälmen räddar liv. En självklarhet kan tyckas. Att det är bra vet jag av egen erfarenhet. En vinter när jag cyklade i Stockholm skulle jag från cykelbanan passera en nyplogad gata. Vad jag inte hade observerat var Läs mer

En bild på Peter Fryxell utan för Rosas grill
Nyheter

Nya rastplatsen börjar ta form

Förändringen från en sliten Råsas Grill till en ny grön, skön rastplats har inletts. Rivninglovet för grillen har vunnit laga kraft. Därmed finns inga hinder för en ombyggnad. För rivningen av den gamla grillen har ett företag kontrakterats. När de är klara med sitt arbete kliver Samhällsbyggnadsförundet Bergslagen på allvar in i handlingarna. Genom deras försorg kommer rastplatsen att färdigställas med grönytor, buskar, träd, bänkar, toaletter och en informationstavla. – Någon gång under våren räknar vi med att allt är klart, säger Christer Lenke, kommundirektör Lindesberg. – Under arbetet med rastplatsen har vi också kontinuerlig kontakt med Peter Fryxell, Mekonomen, Läs mer