Sockenstämman tar ton

Nu är cirkeln sluten. Sockenföreningen som startade 2010 och blev Fokus Fellingsbro, blir nu åter Fellingsbro socken. Ska du komma framåt ska du gå i cirkel.

Livlig givande diskussion ledde fram till att ett interimistisk Sockenråd (styrelse) valdes. Första uppgifterna blir att anpassa stadgarna till den nya verksamheten och att uppdatera den  lokala utvecklingsplanen för Fellingsbro.

Nästa stämma blir i början av december.

About Elias ben Salem 159 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.