Slangbellan ger barnen en ”kickstart” ut i skollivet!

Slangbellan är inte bara en mycket väl fungerande förskola. Den är även något att vara stolta över för alla i Fellingsbro socken. Även i hela Lindesbergs kommun.
– Vårt mål är inte i första hand att växa och bli ännu större. Det är i stället att hela tiden ge verksamheten ett allt bättre innehåll så att barnen får en allt bättre ”skolstart”, säger Karin Ringaby, verksamhetschef, Fellingsbro, och Niklas Karlsson, ordförande, Yttre Ekeby, i föräldrakooperativet Slangbellan.

Slangbellan har för närvarande 20 barn. Fler är sannolikt att  vänta men målet för verksamheten handlar mer om kvalitet än om kvantitet. Småskaligheten rymmer många fördelar för en förskola som Slangbellan.

– Vi strävar efter att ha små personaltäta barngrupper. Här har vi fem barn i varje grupp som leds av en lärare eller barnsköterska. Därmed vet vi att vi kan ge barnen både trygghet och kunskap, säger Karin Ringaby.

Kanske finns det en och annan blivande IT-konsult i årets barnkull där den minsta är 1,5 år och den äldsta 5 år.

– Det allt bredare och bättre innehållet i den ”utbildning” vi har innebär b l a att vi nu även lär ut det man kan kalla för grundläggande datakunskap. När det gäller den pedagogiska verksamheten vågar jag säga att vi ligger i framkant.

Samarbete och
gemenskap

I-pad, en handdator, är numera ett förskoleverktyg eller vår tids nya typ av skolbok på Slangbellan. Det innebär i praktiken att man som far- och morförälder snart kan få hjälp av sitt 2-åriga barnbarn för att hänga med i cybervärlden eller för att över huvud taget komma in där.

Men tekniska färdigheter är en sak. De sociala färdigheterna är ändå viktigast.

På Slangbellan visar man omsorg både för barn och vuxna!

– Vi jobbar mycket med värdegrunder, pratar mycket med barnen om ”rätt och fel”. Vi bidrar helt enkelt till att skapa en allt större öppenhet och tillit hos barnen. Vi vet också att de barn som går vidare från oss till andra till andra skolor  är väldigt sociala. De har mycket lätt för att knyta kontakter med nya barn och få nya kompisar, säger Karin och Niklas. Det säger det med viss stolthet. Och med all rätt!

Det barnen får till sig på Slangbellan tar de med sig ut i resten av livet genom att värdegrundsarbetet här uppenbarligen inte bara är teori. Det är i högsta grad praktik som handlar om hur man uppför sig mot varandra och inte minst – hur man samarbetar med varandra.

Grunderna för det – samarbete – är grunden för hela Slangbellan; föräldrakooperativet.

– Alla barn har någon av sina föräldrar med i styrelsen för Slangbellan. Styrelsen är sedan uppdelad i arbetsgrupper med ansvar för olika delar av verksamheten som tex fastighetsskötsel, personal osv, säger Niklas och fortsätter:

Föräldrarnas engagemang ger utrymme för det lilla extra.

– Det samarbetet innebär ju även kostnadsbesparingar för själva verksamheten. Vi sköter ju t ex mycket av underhållsarbetet på mark, lokaler och byggnader själva. Därmed slipper vi köpa en hel del tjänster. Det är en viktig anledning till att vår ekonomi är god. Ett eventuellt överskott investeras direkt i verksamheten.

– Vi som engagerar oss i skolan får också något viktigt helt gratis: ett stort kontaktnät i inte minst vår egen socken.

– Vår familj flyttade hit till Ytterekeby för några år sedan. Tack vare vårt engagemang i Slangbellan fick vi snabbt många nya kontakter som gjorde att vi kände oss hemma väldigt fort, säger Niklas.

Barn som
knackar på

Förutom på frivilligarbete från engagerade föräldrar vilar ekonomin även på den så kallade skolpengen från Lindesbergs kommun och föräldraavgifter som inte på något sätt är avskräckande i jämförelse med andra förskolor.

– Maxtaxan är 950 kr vilket är lite lägre än i kommunen i övrigt, säger Karin.

Frivilligarbetet skulle för övrigt kunna utvecklas ännu mer och faktiskt kunna skapa ännu större trygghet och kunskapsutveckling hos barnen. Någon far- eller morförälder har ännu inte satt några större spår i Slangbellans verksamhet. Men att göra det är fullt möjligt och mycket välkommet. Här ser fellingsbro.se en ypperlig så kallad ”win-win”-situation: som far- eller morförälder kan man med frivillighetsarbete som täckmantel smyga till sig lite datakunskap. Ingen dålig bytesaffär.

Ett litet moln på Slangbellans skolhimmel är bristen på utbildade lärare.

– Det är brist på pedagoger och lönen är en viktig konkurrensfaktor. Här kan vi konkurrera med andra förskolor tack vare att vi har en god ekonomi och tack vare att vi verkligen kan säga att vi är en bra arbetsplats där vi alla arbetar i ett mycket väl fungerande team, säger Karin och Niklas.

Något direkt hot mot verksamheten kan ingen av dem se direkt. Möjligen att barnafödandet blir lägre och barnkullarna mindre. Men hittills har det fungerat och det finns barn som redan nu står och knackar på dörren för att få del av det ”myspys” och den goda stämning som klart och tydligt vilar över hela verksamheten.

I stora salen på bottenvåningen finns ”ormen” som består av alla barn och all personal som funnits på Slangbellan genom tiderna. Ormen är nu inne på sitt andra varv!

-Vi har ju t ex barnfamiljer som flyttar in hit till socknen som hjälper till med återväxten på Slangbellan. Någon direkt marknadsföring utöver att ha kontakter med föräldragrupper på BVC och att hålla öppet hus ett par gånger per år här på skolan har vi inte haft behov av att göra. I grunden vill vi ju inte bli så mycket större om vi inte samtidigt kan bli bättre och bättre, säger Karin och Niklas.

Både kommunen och Skolverket har regler som måste följas för skolverksamheten. Slangbellan uppfyller myndigheternas krav mer än väl. Hur det är möjligt i ett litet samhälle på den svenska landsbygden?

– Frågan är fel ställd. Det är möjligt bland annat tack vare att vi verkar i ett litet men bra samhälle på den svenska landsbygden. Vi är ett i högsta grad levande bevis på att småskalighet kan vara både bra och ”lönsamt” genom att vi har: Engagerade medarbetare. Engagerade föräldrar. Tydlig ledning. Tydlig verksamhetsplan, säger Niklas.

Dessutom finns Slangbellan i en byggnad där kunskapen sitter i väggarna – i den gamla Kyrkskolan.

About Arne Wikström 234 Articles
Arne är lantmästaren som blev journalist. Han har ett förflutet från b l a tidningen Land men är numera ordbrukare, bokstavsskötare och fårfarmare i Nyckelby vars fotbollslag (enligt Arne) spelar på Sveriges mest välskötta gräsplan.