Allmänhetens åkning

Eva-Lena Larsson kanslist i Fellingsbro-Frövi IK skriver.

– Det är ofta mycket besökare på allmänhetens åkning vilket är jättekul! Ibland uppstår intressekonflikter om upplägget därför vill vi uppdatera vad som gäller:
Då det endast står allmänheten är utgångsläget den att de som vill köra utan klubba har företräde. Dock kan man göra upp om att dela upp isen i två halvor. Alltså de med klubba på en halva och de utan på den andra. Är man där några stycken först och använder klubba och sedan om det kommer någon/några, så skall de nya tillfrågas ifall de vill att isen skall delas upp.
När det står allmänheten klubba är det de med klubba som har förtur. Även vid dessa tider kan man försöka komma överens om att dela upp planen ifall intresse finns att åka skridskor utan klubba.
Ha en trevlig tid på isen! /FFIK

About Elias ben Salem 1550 Articles
Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som nu övergår till fellingsbro.se.