Nyheter

Allmänhetens åkning

Eva-Lena Larsson kanslist i Fellingsbro-Frövi IK skriver. – Det är ofta mycket besökare på allmänhetens åkning vilket är jättekul! Ibland uppstår intressekonflikter om upplägget därför vill vi uppdatera vad som gäller:Då det endast står allmänheten är utgångsläget den att de som vill köra utan klubba har företräde. Dock kan man göra upp om att dela upp isen i två halvor. Alltså de med klubba på en halva och de utan på den andra. Är man där några stycken först och använder klubba och sedan om det kommer någon/några, så skall de nya tillfrågas ifall de vill att isen skall delas upp.När det Läs mer