Nu uppphör fellingsbro.se

Bild från Pixabay

Redigeringsprogrammet har börjat leva ett eget liv. Nyheterna och bilderna blir inte längre acceptabla. Det blir allt större hopp mellan artiklarna efter varje nyhet som presenteras.
Jag tackar för den tid som gått och lämnar nu skutan.

About Elias ben Salem 1529 Articles
Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som nu övergår till fellingsbro.se.