Avstängning väg 249 i Fellingsbro 19-21 oktober

Bild från pixabay

Väg 249, i höjd med Dalvägen, kommer att vara avstängd från onsdag 19/10 kl 09:00 till och med fredag 21/10 kl 16:00.

Även Dalvägen påverkas av arbetet. Dalvägen kommer under avstängningen att ha infart från Storgatan. Infarten från väg 249 är avstängd. Därmed hävs enkelriktningen och Dalvägen blir en återvändsgränd. Gående och cyklister kommer att kunna passera på den västra gång och-cykelbanan. Anledningen till avstängningen är ett grävarbete.

Länk till informationen från Lindesbergs kommun.

About Elias ben Salem 1550 Articles
Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som nu övergår till fellingsbro.se.