Nu behöver du ansöka om skolskjuts i Lindesberg

Foto: Region Örebro län, Alexander von Sydow

Lindesbergs kommun inför en ny e-tjänst för ansökningar om skolskjuts, eftersom alla som behöver skolskjuts nu måste ansöka om det. Ändringen görs för att minska kostnaderna för skolskjutsarna i Lindesberg.

Onsdag 13 april 2022 öppnade en ny e-tjänst för ansökningar om skolskjuts för elever som går grundskolan i Lindesberg. En nyhet är att alla som behöver skolskjuts måste ansöka om det. Tidigare har alla som haft rätt avstånd till sin skola fått skolskjuts utan att behöva ansöka.

– Vi gör det här för att få en bättre överblick över hur skolskjutsbehovet i Lindesberg ser ut, och förhoppningen är att vi på sikt kan minska kostnaderna för skolskjutsarna, säger Thomas Lindberg, chef för Barn- och utbildningsförvaltningen.

Genom att vårdnadshavare ansöker kan Lindesbergs kommun lämna ett mer korrekt underlag till Länstrafiken som bättre kommer kunna planera och effektivisera skolskjutsarna.

– Vår förhoppning är att Länstrafiken kommer kunna ersätta större fordon med mindre, eller planera om turer så att de bättre passar de behov som finns, säger Thomas Lindberg.

Under april månad kommer det gå ut information till alla vårdnadshavare i Lindesbergs skolor om det nya tillvägagångssättet.

De nya rutinerna gäller endast elever i förskoleklass, grundskola och särskola. Elever i gymnasieskola berörs inte.

Mer information finns på Lindesbergs kommuns webbplats

eller genom att kontakta skolskjutshandläggarna:

skolskjuts@lindesberg.se

Kontaktperson

Thomas Lindberg
Förvaltningschef Barn- och utbildningsförvaltningen
0581-811 86
thomas.lindberg@lindesberg.se

About Elias ben Salem 1460 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.