Vattnet påsläppt till Rockhammar

Reparationerna av ledningsnätet är nu klara och vattenförsörjningen återställd efter stoppet 4 januari.

Missfärgat vatten och luft i ledningarna kan uppstå när vatten släpps på igen. Spola tills vattnet blir klart.

About Elias ben Salem 1022 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.