Lägesbild corona: Regionen inväntar mer vaccin de närmaste veckorna – fira nyåret i ”den egna bubblan”

Smittspridningen i Örebro län ligger kvar på en platå med cirka 800 positiva fall varje vecka. Läget är dock skört och Jonas Claesson, hälso- och sjukvårdsdirektör, uppmanar alla att vara följsamma till råd och rekommendationer. Samtidigt har de första invånarna i Örebro län blivit vaccinerade.

De första invånarna i länet blev vaccinerade mot covid-19 den 27 december. Det var då utifrån den extra leverans av cirka 200 vaccindoser som ankom under annandag jul. Vaccinationerna skedde på fem särskilda boenden i Örebro kommun. Nu väntar regionen på ytterligare en leverans de närmaste veckorna och då enligt den fördelningsplan av vaccin som gjorts upp för Sverige.

Regionen följer Folkhälsomyndighetens prioritetsordning när det gäller vaccineringen, vilket betyder att personer på särskilda boenden för äldre och personer som har hemtjänst står först på tur. Vidare kommer personal inom äldreomsorgen och inom hälso- och sjukvården samt anhöriga till personer med hemtjänst att få vaccinet.

Efter det står personer som är över 70 år och personer som tillhör andra riskgrupper på tur i prioritetsordningen. Så snart vaccinleveranserna tillåter i januari kommer regionen att öppna sina vaccinationsmottagningar för tidbokning via e-tjänsterna på 1177.se eller på ett särskilt telefonnummer som endast används för att boka tid för vaccination. Det kommer då att bli möjligt även för denna grupp att vaccinera sig. Det kommer då att bli möjligt även för denna grupp att vaccinera sig.

– Just nu hör många av sig med frågor om vaccinationer och besked utlovas så snart det går. Vi vet att det finns förväntan, men framförhållningen gällande leveranserna är oerhört kort och vi gör allt vi kan. Vi kan försäkra att vi så snart det är möjligt kommer att gå ut med information om när mottagningarna öppnar och om när det blir möjligt att boka tider, säger Inger Nordin Olsson, regional vaccinationssamordnare covid-19.

Länk till hela artikeln
Lägesbild corona tisdag 29 december

About Elias ben Salem 1022 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.