Så här hämtar vi ditt avfall jul- och nyårsdagarna

Från Samhällsbyggnad Bergslagen kommer följande information.

Avfallshämtning jul- och nyår 2020

veckaOrdinarie tömningsdagFår tömt
v.52Torsdag 24 decemberLördag 26 december
v.52Fredag 25 decemberSöndag 27 december
v.53Torsdag 31 decemberLördag 2 januarii
v.53Fredag 1 januariSöndag 3 januari

Förändrad tömningsdag under vecka 52 och 53 rör endast de abonnenter som har ordinarie tömningsdag enligt tabellen. Tänk på att ställa fram dina kärl senast klockan 06 och låt dem stå kvar tills de blivit tömda.

2020 har 53 veckor vilket innebär 2 udda veckor på rad, vecka 53 och vecka 1. För avfallshämtningen innebär det:

Har du tömning var 14:e dag på udda veckor sker tömning två veckor i rad, vecka 53 och vecka 1.

Har du tömning var 14:e dag på jämna veckor sker tömning vecka 52, vecka 1 och 2.

Har du tömning var 4:e vecka på udda veckor sker tömning vecka 51, vecka 1 och vecka 3.

Har du tömning var 4:e vecka på jämna veckor sker tömning vecka 50, vecka 1 och vecka 2.

Därefter återgår tömningen till ordinarie hämtningsintervall.Extratömningen under vecka 1 sker på icke fastställd dag mellan kl.06-22. Ställ därför fram kärlen från måndagen den 4/1 och låt dem stå framme tills de tömts.

Blandat avfall

Blandat avfall hämtas alltid varannan vecka. Möjlighet till längre hämtningsintervall finns i de två andra abonnemangen där det brännbara avfallet inte innehåller något komposterbart.

Matavfall

Matavfallet hämtas alltid varannan vecka. Restavfallet (grön tunna) hämtas också varannan vecka, men här finns möjlighet till längre hämtningsintervall.

Hemkompostering

Hemkompostering innebär att du själv tar hand om ditt komposterbara avfall året om.

Paketering av sopor

För att värna om renhållningsarbetarnas arbetsmiljö är det viktigt att alla sopor paketeras och att plastkassar knyts igen. Särskilt noga är det med aska, kattsand och annat avfall från husdjur.

Du som fastighetsägare, tänk gärna på att

  • lämna fritt utrymme runt kärlen
  • ytan som kärlet står på och vägen mellan uppställningsplatsen och hämtningsfordonet ska vara hårdgjord och utan kanter eller hinder.

Avfallshämtning i vintertider

När vintern kommer med snö och kyla vill vi ge dig som fastighetsägare några tips och råd som hjälper oss i arbetet med att hämta ditt avfall.

Tänk på att:

  • Hämtningsvägen ska vara snöröjd, den plogade vägbredden ska vara tilltagen så att hämtningsfordon tar sig fram
  • Hämtpersonalen ska kunna dra kärlet från din tomt till sopbilen. Skotta undan snö och eventuella plogvallar mellan kärlet och gatan där sopbilen stannar.
  • Blöta sopor kan frysa fast i kärlet vilket försvårar tömningen.

Om matavfallspåsarna fryser fast:

  • Låt matavfallet rinna av ordentligt innan du lägger det i påsen. Lägg gärna lite hushållspapper i matavfallet, det hjälper till att suga upp vätska.
  • Använd påshållaren du fått. Den ventilerar påsen och fukten avdunstar.
  • Låt påsen ligga ute och frysa till innan du lägger den i kärlet. Täck gärna över påsen med en hink för att skadedjur inte ska komma åt avfallet.
  • Lägg gärna en tidning i botten på kärlet.
  • Om matavfallet ändå fryser fast i kärlet, försök hacka loss påsarna med en spade eller kvast.

Hämtningslista att skriva ut och sätta på väggen

https://www.lindesberg.se/bygga-bo-och-miljo/avfall-och-atervinning/sophamtning
Scrolla ner på sidan tills du ser Relaterade e-tjänster.
Klicka sedan på Mina sidor – SBB Då kommer du till en sida där du skriver in ditt kundnummer som står på fakturan från Samhällsbyggnad Bergslagen samt ditt personnummer.
Nu kommer en sida upp som talar om när just du får tömning av sopkärlen under hela 2021.
Nu har du en hämtningslista att skriva ut och sätta på väggen.

About Elias ben Salem 1022 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.