Lägesbild corona vecka 40: ”Viktigt att bryta smittspridningskedjor”

Region Örebro informerar att i slutet av augusti och fram till förra veckan ökade antalet personer som är smittade i covid-19 i Örebro län. Men under förra veckan, vecka 39, stannade ökningen av antalet fall av.

– Vi har från vecka 36 och framåt sett ett ökat antal positiva fall jämfört med veckorna innan. Region Örebro är ett av de län i Sverige som hade en statistiskt säkerställd ökning vecka 38 jämfört med medelvärdet för veckorna 35-37. Vecka 38 var också den vecka vi tog flest prover under hela pandemin. Av de 4 936 prover som togs den veckan var 88 positiva, det vill säga 1,8 procent, säger Gunlög Rasmussen, smittskyddsläkare i Region Örebro län.

Trenden har dock inte hållit i sig under den senaste veckan, vecka 39. Antalet personer som är smittade av covid-19 fortsatte inte att öka och av totalt 4 455 prover var 60 positiva, det vill säga 1,3 procent.

– Utifrån de fall som vi har nu är det fortfarande tydligt att vi kan se variationer mellan veckorna beroende på hur stora de lokala utbrotten är. Däremot ser vi ingen tydlig skillnad i andel positiva fall mellan olika åldersgrupper, säger Gunlög Rasmussen.

Viktigt att bryta smittspridningskedjor

Det är fortsatt många som provtar sig för covid-19 i Region Örebro län. Provtagningsenheterna är nu i fas med flödet av personer som vill provta sig och kan kontinuerligt erbjuda tider för provtagning.

– Nu är det viktigt med smittspårning och att vi bryter smittspridningskedjor. Det är också mycket viktigt att hålla i de allmänna smittskyddsåtgärderna, säger Gunlög Rasmussen.

Viktigt att besökare på sjukhus är friska

Sedan den 1 oktober är det återigen tillåtet att besöka anhöriga på länets tre sjukhus. En förutsättning för besöken är dock att de som hälsar på är friska.

– Våra patienter kan drabbas hårt om de blir smittade av såväl covid-19 som influensa eller vinterkräksjuka. Om man känner några symtom på någon form av smitta är det viktigt att stanna hemma, säger Gunlög Rasmussen.

Det är också viktigt att sprita eller tvätta händerna noga med tvål och vatten. För att kunna hålla avstånd måste antalet besökare begränsas utifrån den anhöriges behov och efter de ytor som finns på respektive avdelning.

De senaste siffrorna över antalet fall

Antal bekräftade fall i Region Örebro län: 2 970

Covid-patienter på vårdavdelning: 0

Covid-patienter på intensivvårdsavdelning: 1

Här hittar du dagligt uppdaterad statistik i detalj från Region Örebro län >>


Lägesbild corona

Varje vecka läggs en ny lägesbild ut som beskriver coronasituationen i Örebro län.

About Elias ben Salem 941 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.