Kommunfullmäktige sammanträder måndag i Lindesberg

Kommunfullmäktige är Lindesbergs kommuns högsta beslutande organ, Lindesbergs egen ”riksdag”. De 45 ledamöterna utses efter allmänna val som genomförs samtidigt som riksdags- och landstingsvalen

Tid, plats och dagordning

Sammanträdet genomförs den 28 september kl. 17.00 i Lindeskolans aula. Dagordning hittar du på kommunens digitala anslagstavla.

Allmänhetens frågestund startar kl. 18.15, lämna gärna in dina frågor i förväg till kommun@lindesberg.se.

Om du planerar att närvara i lokalen vill vi att du respekterar Folkhälsomyndighetens rekomendationer om att hålla avstånd och ta personligt ansvar. Håll dig hemma om du har symptom!

Webbsänding

Sammanträdet direktsänds via webben. Sändningenstartar i nära anslutning till mötet, då kan du lyssna här.

About Elias ben Salem 941 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.