INSTÄLLD STÄMMA Föreningen Fellingsbro Socken

Sockenstugan-Vinterspår-2020

Sockenrådet har via e-post informerat nuvarande och tidigare sockenråd och medlemmar som registrerat e-postadress i Föreningen Fellingsbro socken, som brukar kallas Sockenföreningen.

TILL ALLA MEDLEMMAR AV FÖRENINGEN FELLINGSBRO SOCKEN

Sockenrådet har beslutat att flytta fram årets stämma. Vi beklagar och mer information samt kallelse kommer.
Meningen var att Sockenrådet skulle kalla till stämma som var planerad till den 20 oktober 2020 kl. 19.00. Med anledning av Covid-19 och risk för smittspridning har vi beslutat att skjuta fram årets stämma.
Ny dag och tid kan i dagsläget ej meddelas men vi kommer att meddela samt kalla dig senast tre veckor innan den nya dagen och tiden, så som våra stadgar fastslår.
Vi i Rådet beklagar detta men hoppas på din förståelse och respekt för rådande pandemi. Det är viktigt att alla och envar gör det som krävs för att minska smittspridningen och risken för en andra våg.

Vi vill ändå välkomna dig som är intresserad av att ta del av verksamhetsberättelse, bokföring, revision eller liknande att kontakta oss via e-post sockenstugan@fellingsbro.se alternativt besöka sockenstugan så är vi dig behjälpliga med att ta fram informationen. Sockenstugan är öppen måndag till fredag kl. 10.00- 16.00 och ligger på Bergsvägen 20 i Fellingsbro.  Vi ber dig hålla avstånd och att hålla god handhygien om du besöker oss men att stanna hemma om du inte känner dig frisk.
Vi berättar gärna om det arbete vi bedriver och vi söker efter fler medlemmar, personer till våra arbetsgrupper och nya styrelserepresentanter, både till rådet och till valberedningen. Inkom gärna med din intresseanmälan eller med förslag på person. Alla är välkomna! 

HUR BLIR JAG MEDLEM?
Du kan teckna medlemskap om du inte redan är medlem i samband med extrastämman. Medlemsavgiften är fri fram till och med 2020-06-30. Medlemsavgift om 100 kr per år faktureras därefter medlemmarna.
Av föreningens stadgar som upprättades 2018-10-03 framgår att organisation, företag eller enskild person över 15 år som bor i socknen eller organisation, företag eller enskild person över 15 år som äger fastighet i socknen kan bli medlemmar med rösträtt. Rådet beslutar om medlemskap. Boendes utanför socknen kan bli stödmedlemmar utan rösträtt. 
Styrelsen i Föreningen Fellingsbro Socken består av:

Ordförande:
Alida Malm
Sekreterare:
Mats Byrén
Vice ordförande:
Johan Andersson
Kassör:
Torsten Ericsson
Firmatecknare:
Alida Malm och Torsten Ericsson, var och en för sig
Ledamöter:
Håkan Johansson, Ingela Olgemar, Håkan Ahlgren, Angelica Ruth, Christer Rydegård, Johan Callin, Göran Selander och Ann-Charlotte Larsson.

Föreningen består vidare av följande arbetsgrupper:
Näringsliv och marknadsföring:
Håkan Ahlgren, Håkan Sjöström, Bo Haraldsson och Ida Branzell.
Utbildning:
Ann-Charlotte Larsson, Håkan Sjöström
Vägar och kommunikation:
Håkan Johansson.
Vård och omsorg:
Torsten Ericsson och Marita Haraldsson
Bostad:
Johan Callin och Håkan Sjöström
Integrationsgruppen:
Bo Haraldsson

Föreningen har till uppgift att tillvarata Fellingsbro Sockens intressen och främja socknens utveckling. Detta gör vi i dialog med varandra och genom aktiva medlemmar. Föreningen blir vad vi själva gör den till. Vi har stora möjligheter till utveckling av Fellingsbro Socken men det bygger på våra egna ideella idéer och krafter. Välkommen!

Till sist behöver jag upplysa om följande:Föreningen Fellingsbro Socken samlar endast in personuppgifter som du själv uppger. Det kan till exempel vara namn, postadress, e-postadress eller telefonnummer. Vi använder dina personuppgifter endast då det är nödvändigt för oss och vi delar inte dina personuppgifter med andra. Vi gallrar den information vi har om dig då det ej längre är nödvändigt för oss att behålla uppgifterna eller då vi inte längre är skyldiga att behålla uppgifterna för att till exempel möjliggöra redovisning av medlemsavgifter. Du har rätt att få veta vilka uppgifter Föreningen Fellingsbro socken har om dig. Du är varmt välkommen att begära ut uppgifterna, få dem rättade eller raderade genom att kontakta Föreningen Fellingsbro socken genom att besöka sockenstugan på Bergsvägen 20, 732 71 Fellingsbro eller skicka en e-post till sockenstugan@fellingsbro.se.

Jag önskar er alla en frisk höst och ser fram emot att träffa er så snart som pandemin tillåter.
Vänligen/
Alida Malm, ordförande Föreningen Fellingsbro Socken.

Föreningen Fellingsbro Socken
KONTAKT:
Sockenstugan, Bergsvägen 20, Fellingsbro
Telefon: 076-021 64 90
E-post: sockenstugan@fellingsbro.se
BLI MEDLEM:
Öppet för företag, föreningar och privatpersoner. 100 kr/år.
Bankgiro: 832-6035
Swish: 123 262 00 29

About Elias ben Salem 935 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.