Sånger för Livet i Fellingsbro kyrka

Den 3 oktober 2020 planeras en konsert ges i Fellingsbro kyrka. Sånger för Livet, Läkarmissionens körprojekt till förmån för föräldralösa och utsatta barn över hela världen, kommer till vår bygd.

Tillsammans med körsångare, både ur våra egna körer och från andra håll, ges en fin konsert med Sofias Kjellgren som solist och Lars “Lisa” Andersson som dirigent. Kören blir stor, upp till 150 körsångare kan medverka, och en orkester spelar upp.

Det är osäkert om vi får samlas fler än 50 personer under hösten. Därför har Läkarmissionen och Näsby Fellingsbro pastorat kommit överens om ett alternativt konsertdatum i februari 2021. Vidare information kommer att ges på hemsida och via affischering.

Läkarmissionen har sedan 1958 arbetat för att förändra framtiden för utsatta människor.

About Elias ben Salem 935 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.