Lindesbergs kultur-app klar för nedladdning och invigning

Från Lindekultur har vi fått information om invigning söndag 10 maj på Fellingsbro kyrkogård direkt efter gudstjänst kl 10.00. Är du intresserad av kultur i Lindesbergs kommun är lindekultur.se rätta stället att gå till. Kulturarbetet i kommunen är ett fördömligt sätt att arbeta med integrationen av kommunen.

På söndag 10 maj blir det invigning av appen ”Kultur Lindesberg: 100 gravar du måste se innan du dör” som nu finns tillgänglig på App Store (Iphone) och Google Play (Andorid) för gratis nedladdning. Invigningen sker på Fellingsbro kyrkogård direkt efter gudstjänst kl 10.00.

”Vi sitter långt ifrån varandra och får vara sammanlagt högst 50 st i kyrkan. Det blir inget kyrkkaffe utan invigningen av appen sker direkt efter gudstjänsten”, förklarar Helen Sannerstedt – museitjänsteman och kultursekreterare på Lindesbergs kommun.

Kommer fler guider på sikt

Appen Kultur Lindesberg kommer att innehålla fler guider på sikt. Den första guiden är ”100 gravar du måste se innan du dör”. Den består av 17 platser och 100 gravar – kända som okända – som ger dig möjlighet att uppleva Lindesbergs kommuns historia ur ett nytt perspektiv. I den får du kännedom om levnadsöden, dramatiska händelser, vardagliga seder och traditioner, samhällsutveckling, sociala förhållanden och mycket mer.

”Vi hoppas att den väcker din nyfikenhet och gör att du utforskar andra gravar på egen hand. Kanske letar du upp din släkts gamla gravstenar, lär dig mer om bortglömda yrken, verksamheter och platser”, skriver kulturenheten i ett pressmeddelande.

Efterlyser tips om innehåll

Arbetet med guiden är en levande process och är tänkt att vara under ständig förvandling. Kulturenheten kommer att lägga ut ny information efter hand och tar emot tips på personer som skulle kunna vara intressanta att ha med.

”Vi har valt att arbeta utifrån ett nyanserat perspektiv. Vi har med kända personerna men i övrigt så handlar inte 100 gravar om kända personer. Vi vill berätta om bortglömda människoöden, yrken som inte längre finns, och utifrån de olika gravarna ge en annan bild av Lindesbergs kulturhistoria”.

Lindesbergs kommun bevarar, dokumentera och levandegör kulturarvet för nutida och kommande generationer. Verksamheten bidrar till kunskapsuppbyggnad som blir en del av samhällets kollektiva minne. Ett tillgängligt kulturarv inte bara stärker kommunens identitet utan är också en demokratisk rättighet. Då alla människor har rätt att få ta del av historien är det viktigt att kulturarvs-platserna är tillgänglighets-anpassade.

About Elias ben Salem 813 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.