Fellingsbro Rotaryklubb – Sven-Rune Björdin berättade om ”Kungsvägen” som passerade Fellingsbro.

Måndag den 9 mars träffades många från olika håll på Rotarys lunch på Ekgården.

Det var härligt att se att alla Rotarys hedersmedlemmar Karl-Gustaf Carlquist, Ulf von Roth och Åke Åkesson fanns med bland dem.

Hedersmedlemmarna Åke Åkesson, Karl-Gustaf Carlquist och Ulf von Roth
Rotarys president Anders Ahrel lämnar över ordet till föredragshållaren Sven-Rune Björdin

Det blev en fin inledning till Sven-Rune Björdin  föredrag om ”Kungsvägen”. Han inledde med att säga:

– Min läromästare var Åke Åkesson som i andra Fellingsbroboken 1990  skrev artikeln ”Vad tycker du om den här skogen, Albert!” Där har han skrivit initierat om  samtliga vägar som går kors och tvärs genom Fellingsbro Socken. Vidare finns mer information i Fellingsbroboken från 2004 där där Birgitta Pontén skriver om ”Eriksgator och andra intressanta resor” och Åke Åkesson ”Där historien tätnar”. En stolt historia som gärna kan berättas vidare.

Det finns en enormt stor källa med information om Fellingsbro i Hembygdsföreningens Fellingsbroböcker. Till en synnerligt överkomlig kostnad kan du köpa ditt eget exemplar i Sockenstugan. Fellingsbroböckerna finns också att låna på biblioteket.

About Elias ben Salem 935 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.