Från Region Örebro län kan du söka stöd till din förening

Stödet till det kulturella och ideella föreningslivet har som mål att tillvarata ideella krafter, värna om yttrandefriheten samt att utveckla mötesplatser och mångfald.

Bidrag till kulturföreningar

Stöd till kulturföreningar med regional verksamhet i länet.

Området omfattar musikföreningar, teater- och dansföreningar, konstföreningar, museer och lokalhållande föreningar. Stödet är avsett för egen verksamhet och inte enskilda projekt.

Bidrag till övriga föreningar

Stöd till kulturföreningar med regional verksamhet i länet.

Området omfattar idrottsförbund, internationella föreningar, pensionärsorganisationer och trafiksäkerhetsorganisationer.

Bidrag till sociala stödorganisationer

Biidrag till sociala stödorganisationer som genom sin verksamhet arbetar för att ge människor möjlighet att påverka sina egna villkor och samhällets utveckling. Bidragen syftar till att stödja och stimulera ideella organisationer, som bedriver frivilligt arbete med anknytning till hälso- och sjukvårdens mål och verksamhet.

Observera att funktionshinderorganisationer söker bidrag via funktionshinderkonsulenten.

Ungdomsbidrag

Bidrag till ungdomsorganisationer som har distriktsverksamhet.

Ansökningsblankett för ungdomsorganisationer

Bidrag till folkbildningen

Regional folkbildningsverksamhet bedrivs av studieförbunden i Örebro län med bland annat anslag från Region Örebro län.

Bidragets storlek är beroende dels av studieförbundets totala volym och dels av storleken på den regionala verksamhet som bedrivs. Bidraget för nästkommande år bygger på verksamheten under föregående år.

Läs riktlinjer och kriterier för bidrag till folkbildning

Ansökan

Ansökan som skickas in gäller för nästkommande år. (Ansökningar som skickas in senast 31 augusti 2019 avser alltså år 2020). Ansökningsperioden är 1 april – 31 augusti.

Ny ansökningsblankett 2019

Från och med 2018 är ansökningsblanketten densamma för samtliga föreningar, organisationer och studieförbund.

Frågorna i 2019 års blankett är samma som förra året. Men ordningen är något ändrad. Vänligen ladda ner blankett i högerspalten.

Handläggning och beslut

Ansökningarna handläggs efter sista ansökningsdag. Beslut fattas normalt i december och medel utbetalas i början av 2020.

About Elias ben Salem 1020 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.