Jag har en dröm

Bild på Chefredaktören Elias Ben Salem

Hasse Alfredsson sa: ”Livet är som en påse – tomt och innehållslöst om man inte fyller det med något”

Samma sak kan sägas om en tidning. Våra dagstidningar har fått kraftigt minskade upplagor i takt med att man har minskat antalet journalister. De lokala nyheterna som var självklara har tyvärr minskat drastiskt. Det har skapat behovet av en lokal tidning. På initiativ av Hembygdsföreningen startades 2017 sockentidningen fellingsbro.se. Då tidningen inte har några intäkter så drivs den med hjälp av ideella krafter och sponsorer. Jag har ställt upp för att hjälpa till att föra över erfarenheterna från Fellingsbroportalen, en inofficiell hemsida för Fellingsbro, till sockentidningen fellingsbro.se.

Det har varit en fantastisk resa.
Att tillsammans med många aktiva i redaktionen få vara med om att utveckla nättidningen till det den är idag. Av olika skäl har mycket väsentliga personer försvunnit från redaktionen och jag inser att det inte håller i längden. En tidning kan inte drivas som ett enmansföretag. Det behövs en bred uppslutning för att kunna få fram de lokala nyheterna.

Jag har en dröm att …..
tidningen får en sportredaktion som informerar om kommande aktiviteter och skriver sportreportage.

Jag har en dröm att …..
tidningen får en kulturredaktion av författare, konstnärer, etc som berättar om vad som händer  runt bygden.

Jag har en dröm att …..
tidningen får en familjesida som skriver om bröllop, födelsedagar, namnsdagar, födda. döda mm.

Jag har en dröm att …..
tidningen framför allt får redaktörer som skriver nyhetsartiklar.


Nu behövs goda krafter för att få en fortsättning med föryngring.

Socknen står på tre ben
1. Fellingsbro sockenföreningen med sin styrelse sockenrådet,
2. Socken stugan en gemensam samlingspunkt utbyte av tankar och idéer och
3. Nättidningen är oerhört viktig för att kunna få socknens röst hörd och informera om vad som händer.

Jag ser gärna att den nya slogan ”Det går alltid”   ska förpassa den gamla ”Det går aldrig” till de sälla jaktmarkerna.

Skriv gärna och berätta vad du vill få ut av fellingsbro.se till elias@fellingsbro.se

 

 

 

 

 

 

About Elias ben Salem 621 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.