Hjälp i hemmet

Mycket information finns på Lindesbergs kommuns hemsida. Det är dock inte alltid lå lätt att hitta fram. Här följer information om hjälp i hemmet.

Många har en önskan om att kunna bo kvar hemma i sin egen bostad så länge som möjligt. Vårt mål är att hjälpa dig så att du kan bo kvar och känna dig trygg i ditt hem även när du behöver vård och omsorg.

Inom vård och omsorg har vi i Lindesberg olika former av stöd för våra medborgare – insatser från hemtjänsten i det ordinära boendet, lägenheter i vård- och omsorgsboenden, korttidsplats på vård- och omsorgsboende och dagvård/verksamhet.

Hälsofrämjande besök
I Lindesbergs kommun vill vi skapa trygghet och erbjuder därför dig som är 80 år och bor i eget boende utan hjälp av hemtjänst ett hälsofrämjande besök.
Tanken är att ge möjlighet till personlig information om vilket utbud som finns i kommun och landsting samt råd och stöd om så önskas.

Samtalet bygger på hur du upplever din hälsa, vardagsliv och om du har några behov eller önskemål, och om så behövs, även tips på hur hemmet kan anpassas för att underlätta vardagen och förebygga fallskador med mera.

Besöket är frivilligt och kostnadsfritt, vi kan även om du önskar skicka hem information till dig. Personen som besöker dig har tystnadsplikt.

Här följer länkar till mer information

 

About Elias ben Salem 700 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.