Öppet samråd för finsktalande medborgare den 29 oktober 17.00.

Välkommen till samråd för Finskt förvaltningsområde med Kommunstyrelsens ordförande Irja Gustafsson (S) och representanter från kommunen den 29 oktober kl. 17.00

Lindesberg är ett finskt förvaltningsområde vilket bland annat betyder att kommunen ska ge möjlighet till inflytande i frågor som berör minoritetsgrupper i kommunen.

Därför är du med finsk anknytning varmt välkommen till att samtala om vad kommunen gör och kan göra inom ramen för det finska förvaltningsområdet.

Du har även möjlighet att ge förslag på kommande insatsområden.

Läs dagordningen och mer information om finskt förvaltningsområde.

About Elias ben Salem 603 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.