KBT-behandling av sömnstörning

Foto av Megan te Boekhorst på Unsplash

I den snabbt förändrade världen har stressen ökat och därmed har allt fler drabbats av sömnproblem.

På 1177.se  vårdguiden finns en intressant artikel.

Sömnskola – Sov bra utan sömnläkemedel

Innehållet gäller Jönköpings län

Att sova gott hör till det goda livet. Under sömnen slappnar kroppen av och återhämtar sig. Under sömnen utsöndras hormoner och vi bearbetar minnen och intryck. Ny kunskap lagras i hjärnan. Vi blir bättre rustade att möta livets krav.

Kanske har du svårt att somna ibland. Eller vaknar efter några timmar och har svårt att somna om. Oftast behöver du inte oroa dig. Det går att leva ett bra liv även om du har besvär med sömnen ibland. Men själva oron för att inte kunna sova kan förvärra sömnproblem.

Att ta sömnläkemedel ger ingen varaktig lösning på sömnsvårigheter

För att sova bättre behöver du:
  • mer kunskap om normala sömnvanor
  • lära känna dina egna vanor. Vad ger dig dålig sömn och vad kan du göra för att sova gott?
  • våga ändra dina vardagsrutiner
  • tålamod.
Sömnskolan kan hjälpa dig till en skön sömn utan sömnläkemedel. Ta skolans fem steg, ett i taget, och pröva hur metoderna passar dig. Ägna en stund varje dag åt sömnskolan under minst åtta veckor. Inte mycket tid, jämfört med timmar av sömnlöshet och oro över att inte kunna sova.
Råd och metoder som beskrivs har med gott resultat prövats i vetenskapliga studier.
Hela artikeln finner du på följande länk

Sömnskola – Sov bra utan sömnläkemedel

Nu startar Freja vårdcentral  KBT-inriktad sömngrupp/skola

Gruppen riktar sig till dig med sömnproblem/sömnstörning.

Vår sömngrupp startar onsdagen den 7 november 2019, kl. 15.00 -17.00
på Vårdcentralen.

De som kommer med i gruppen kommer få en kallelse hemskickad ca 2
veckor innan gruppstart!

Gruppen träffas 5 gånger: 7/11, 13/11,21/11,28/11 och 5/12 med
reservation för vissa ändringar.
Du får ett material för alla fem behandlingstillfällen. Kursen är både
psykopedagogisk och innebär hemuppgifter.

Det är viktigt att du kan närvara vid minst 3 av grupptillfällena för att få
något ut av behandlingen.

Anmälan: För att delta i gruppen behöver du göra en anmälan via tfn 0581-
62 86 20 eller anmäla dig i receptionen. Kostnad: 100 kronor per tillfälle,
frikort gäller. Återbud senare än 24 timmar innan kurstillfället/uteblivet
besök debiteras med 200 kronor, frikort gäller inte.

Välkommen!
Magnus Edvinsson och Helena Skogh
PTP-psykologer vid Freja vårdcentral

 

About Elias ben Salem 700 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.