Se vår vackra ”socken” genom Gunnels kamera: Före detta Missionshuset i Ullersäter

Före detta missionshuset i Ullersäter
Mycket hände i vårt land under 1800-talets andra hälft. Industrialismens framväxt, järnvägarna börjar byggas och tidningar blev vanligare. Konventikelplakatet som förbjöd religiösa samlingar på annan plats än i kyrkan upphävdes 1858 och ersattes under 10 år av en mildare lag innan denna helt slopades. Detta innebar att kolportörerna inom den framväxande frikyrkorörelsen kunde resa runt och förkunna mera fritt när de kunde tala och inte längre var bundna vid att enbart sprida tryckta skrifter. Många anslöt sig och missionshus började byggas i byarna för att ha någonstans att samlas när det blev för trångt i hemmen.
På bilden ser vi ett av missionshusen som finns kvar i Ullersäter. För en förbipasserande är det mycket lätt att se vad detta är för byggnad eftersom det har fått texten Missionshus och årtalet 1886 i en vacker utsmyckning över entrédörren.  I början av 1980-talet togs detta missionshuset över av den lokala Blåbandsföreningen. Då var det ganska livlig verksamhet där med många samlingar för barn, men nu är det mera sporadiskt. Blå bandet startade sin verksamhet i Sverige 1883 och är en nykterhetsorganisation på kristen grund.
About Elias ben Salem 700 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.