Avgiftskontroll – barnomsorgsavgifter 2017


Genomförd kontroll av barnomsorgsavgifter för 2017

Efter beslut i barn- och utbildningsnämnden har det genomförts en kontroll av de barnomsorgsavgifter som betalts in under 2017. De inkomstuppgifter som vårdnadshavare lämnat till kommunen har jämförts med taxerade årsinkomster hos Skatteverket.

Om det vid kontrollen visat sig att man betalat för hög barnomsorgsavgift 2017 återbetalas mellanskillnaden. Instruktioner om hur man anmäler kontouppgifter för utbetalning samt summan man får utbetald skickas hem till berörda under v.35–36.

Om det däremot visat sig att man betalat för låg barnomsorgsavgift för 2017 kommer en faktura på det belopp som ska betalas skickas hem under v.35–36.

Om du har frågor eller funderingar är du välkommen att kontakta barn- och utbildningsförvaltningen via e-post på adressen avgift.kontroll@lindesberg.se .

About Elias ben Salem 700 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.