Sockenrådet 3 september 2019

Till sockenrådet var Daniel Fagerlund från tillväxtutskottet inbjuden.

Daniel Fagerlund

Han informerade om verksamheten med Servicepunkter i Lindesbergs kommun. Tanken är att ha 5 stycken runt om i kommunen. De skall vara en punkt för att utveckla bygden och vara en språkrör/bollplank för kommunen.

De som bedriver  servicepunkten genom att uppfylla vissa grundkrav i avtalet får 30 000 kronor i ersättning. Sedan kan man få ytterligare en summa på 30 000 kronor  som man söker för att utveckla uppgifter som man kommer överens om.
Sockenrådet är intresserade av att medverka som servicepunkt.  Daniel tar med sig detta till  tillväxtutskottet.

Mer om detta finner du på följande länk  Vi söker samarbete via servicepunkter!

Sockenrådets framtid

Sockenrådet är mycket viktigt för påverka kommunen i olika frågor

Sockenrådet behöver få in flera engagerade personer i rådet. Det kan man få genom att bland annat ta hand om nyinflyttade och gärna rekrytera yngre.

Fler engagerade i sockenrådet.

För att kunna få ett effektivt remissorgan krävs att fler engagerar sig och att fler blir medlemmar i sockenföreningen. Helt enkel större kapacitet för att klara av att sätta Fellingsbro på kartan. Den som tiger samtycker.

Arbetsgrupperna

Folktandvården i Fellingsbro i repris. (Foto: Lena Kallionpää)

Folktandvården
Nedläggningen av Folktandvården i Fellingsbro är högaktuell. De kraftiga protesterna som gavs vid Folktandvårdens möte i Fellingsbro har negligerats. En utredning har gjorts av tandvårdsdirektören Ola Fernberg som i princip innhåller precis det Ola informerade på mötet i Fellingbro i våras. De många kritiska kommentarerna har uttryckts som att vissa tyckte…. Detta underlag har legat till grunden för det beredningsärende som behandlades på ett sammanträde den 26 juni. På det mötet bestämde man att ha en omröstning om lägga ner Folktandvården i Fellingsbro. Ett antal ledamöter ansåg att underlaget inte var tillräckligt för beslut. Det blev en omröstning med fem för och fyra emot.

Underlaget för beslutet att lägga ned är undermåligt. Process för att överklaga är redan igång och drivs av en privatperson. Listor för protest ligger ute på vissa ställen redan men skall utökas till fler ställen. Sockenrådet ställer sig bakom en överklagan till beslutet.

Freja Vårdcentral

Vårdcentralen
Vårdcentralen – hur fungerar det nu?  Det blir ett möte om detta i slutet av september hur den frågan tas vidare.

 

fellingsbro.se
Det behövs fler som engagerar sig i fellingsbro.se. Elias ben Salem har ställt upp för att hjälpa en mer ansvarig utgivare att komma igång men någon kandidat har inte synts till. Risk finns nu att sockentidningen måste läggas ner.

 

Sockenstämman blir onsdagen den 9 oktober kl. 19.00.

Kom till mötet och låt din röst höras.

 

 

 

 

 

About Elias ben Salem 681 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.