Har du problem med lukt och larver i ditt avfallskärl?

Sommarperioden brukar innebära en ökad mängd fluglarver och allmänt illaluktande avfallskärl.

Här följer en rad tips för att i största möjliga mån undvika lukt och larver under varmare perioder på sommaren:

  • Ställ kärlen skuggigt.
  • Stäng påsarna ordentligt (vik dem flera gånger)
  • Stapla påsarna i kärlet så minskar risken att de öppnar sig
  • Rulla in rå fisk och rått kött i tidningspapper för att minska genomfuktning

Mer tips på hur du kan hantera ditt avfallskärl hittar du på Samhällsbyggnad Bergslagen. Där hittar du även information om öppettiderna för återvinningsstationerna.

About Elias ben Salem 819 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.