Ceremoni vid Grönbograven

Grönbos ägares grafvård Foto: Sven Persson

Vid Fellingsbro kyrka finns det ett fristående gravkapell, Grönbograven från 1700-talet. Söndagen den 5 maj avtäcktes informationsskylten om den. Initiativtagare var Lennart Watz, sonsons sonsons sonson till brukspatron Fredrik Watz som lät uppföra graven.

I senaste numret från Näsby Fellingsbros församlingars församlingsnytt  säger kyrkoherden Kristin Kalmelid:

Kyrkoherde Kristin Kalmelid

– Grönbograven är ett gravkapell utanför Fellingsbro kyrka. Den ser ut som ett litet hus och ligger på en kulle norr om kyrkan. Om man blickar upp mot kyrkan när man åker förbi på landsvägen går den inte att missa, den är ett rejält blickfång. Den uppfördes 1783 av brukspatron Fredrik Watz, (1729-1806), som då ägde Grönbo bruk. Hans hustru Ulrika Ekman avled samma år vid 43 års ålder och var den första som jordfästes där. Släkten Watz ägde Grönbo bruk in på 1800-talet och fortsatte begrava sina familjemedlemmar i gravkapellet.
Den 5 maj samlades Fredriks och Ulrikas släktingar intill åttonde led vid Fellingsbro kyrka för att uppmärksamma den minnesskylt som satts upp nedanför trappan upp till graven. De hade rest bland annat från Danmark och Göteborg för att närvara vid den ceremonin och för att besöka Grönbo bruk. Lennart Watz, som tagit initiativ till minnesskylten, höll tal, psalmen Härlig är jorden sjöngs och de tre äldsta släktingarna överlämnade tillsammans en krans. Många intresserade slöt upp för att närvara vid detta minnesvärda tillfälle och få möjlighet att gå in i kapellet och se det från insidan.
Det är spännande när historia lyfts fram på det här viset. Då väcks vår nyfikenhet kring människoöden och levnadssätt från förr, kring bygdens historia och vilja till att få kunskap om varifrån vi kommer. Utan den kunskapen är det svårt att veta vart vi är på väg.
Grönbograven står på Fellingsbro kyrkogård som den förnämsta representanten för bruksrörelsen och för järnproduktionen i socknen. Bruken och järnet var källan till välståndet som skapades här.

About Elias ben Salem 813 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.