Patientråd startas vid Freja vårdcentral i Fellingsbro

 

De ansvariga på Freja vårdcentral i Felllingsbro och Frövi  ser nu över hur och var provtagningen ska ske framöver.

-Vi har lyssnat på kritiken vi fått om att flytta all provtagning till Frövi. Vi arbetar på en lösning och får återkomma till hur vi ska göra, sade Ann -Sofie Karlsson, enhetschefen vid Freja vårdcentral, vid ett välbesökt informationsmöte på folkhögskolan i Fellingsbro om den framtida verksamheten vid Freja i Fellingsbro och Frövi.

Närvårdschef Elisabeth Liljekvist sade bl a att sjukvården står inför stora förändringar i hela landet

Om varför verksamheterna vid Freja vårdcentral ska förändras och hur den ska förändras går att läsa i artikeln ”Så här ska arbetet på Freja vårdcentral utvecklas” här nedan. Men i grunden handlar det om ekonomi – att hålla sig inom de ekonomiska ramarna – om  att kunna underlätta rekryteringen av  kompetent personal och om att möta framtida förändringar av vården när allt fler blir allt äldre.

-Förändringar i sjukvårdens organisation och arbete är inget unikt för Freja vårdcentral. Den pågår i hela landet, sade Elisabeth Liljekvist, närvårdschef vid region Örebro län.

Hör av er vi lyssnar

Vid tidigare informationsmöten om förändringarna vid Freja har det bl a sagts att all provtagning ska flyttas till Frövi. Men i den frågan är inte sista ordet sagt.

Enhetschefen Ann-Sofie Karlsson ser gärna att dialogen mellan patienter och vårdcentral blir bättre.

-Nej, vi förstår att det har skapat oro så vi får återkomma till hur vi ska lösa det problemet, sade Ann-Sofie Karlsson och såväl hon själv som Elisabeth Liljekvist och Ulrika Vidfelt, verksamhetschef vid Freja, hoppades kunna upprätta en allt bättre dialog om vården med patienterna i Fellingsbro.

-Vi har en uppriktig vilja att lyssna på de synpunkter ni har. Nu hör ni bara av er när ni är riktigt förbannade. Om vi kan få en bättre dialog kan vi tillsammans utveckla vården så att den blir allt bättre för allt fler, sade Ann-Sofie Karlsson.

Informationsmötet om Freja vårdcentral blev välbesökt.


Nytt patientråd

Marita Haraldson är med i patientrådet.

Det ser ut som om hon får sin vilja fram. Ett patientråd kommer att startas i Fellingsbro. I det patientrådet kommer bland andra Marita Haraldson, Rynninge, att ingå och hon gör det som ansvarig för sjukvårdsfrågor i Fellingsbro Sockenråd.

En av många frågor som kom upp vid informationsmötet var att många fellingsbroare gärna skulle söka vård i det närbelägna Arboga eftersom det är geografiskt nära.

-Det går att göra det i viss mån redan idag och jag tror och hoppas att vi kan hitta allt bättre samarbeten om vården även över länsgränserna. Sådana samarbeten blir allt vanligare, sade Elisabeth Liljekvist.

Ett problem som uppstår när vården omorganiseras är att bl a äldre patienter kan få problem med tillgängligheten. Resorna till vården kan helt enkelt bli längre och svårare att genomföra.

-Ja så kan det bli men det här är en fråga som inte bara berör sjukvården. Här måste fler hjälpas åt för att hitta bra lösningar för hela regionen. En lösning som vi inom sjukvården arbetar med är att skapa mobila team med läkare och sjuksköterskor som åker hem till de som har mycket stort vårdbehov. Ett första sådant mobilt vårdteam kommer att börja arbeta här i kommunen  redan nu i september, sade Elisabeth Liljekvist som också pekade på att samarbetet mellan kommunen/hemtjänsten och vårdcentralerna utvecklas allt mer så att allt mer vård kan utföras i hemmet.

-Det är en viktig del i utvecklingen av vården,  att den ska kunna utföras så nära patienterna som möjligt, bl a direkt i hemmet.

About Arne Wikström 320 Articles
Arne är lantmästaren som blev journalist. Han har ett förflutet från b l a tidningen Land men är numera ordbrukare, bokstavsskötare och fårfarmare i Nyckelby vars fotbollslag (enligt Arne) spelar på Sveriges mest välskötta gräsplan.