Inlokalisera de kommunala verksamheterna

Bild på Chefredaktören Elias Ben Salem

Det sker en medveten avlövning av landsbygden.  Man kan även kalla det för nedmontering. Men medveten är den. I grunden är den dessutom politisk.

Landsbygdsskolorna i Ramsberg och Rockhammar ska läggas ned. Beslutet är politiskt.

Folktandvårdsmottagningen i Fellingsbro går en oviss framtid till mötes. Om den läggs ned är beslutet i grunden politiskt.

Freja Vårdcentral omorganiseras. Bra eller dåligt? Svar vet ej. Men beslutet är i grunden politiskt.

Tyvärr kan vi konstatera att förflyttningen och koncentrationen av kommunens och regionens resurser går från landsbygden och dess mindre orter till de få men dock större tätorterna. Bakom det ligger som sagt politiska beslut.

Men frågan är hur i stor grad dessa medvetna politiska beslut grundar sig på ren och skär omedvetenhet om landsbygdens och de mindre orternas verkliga behov och möjligheter? På fellingsbro.se har vi naturligtvis inget svar på den frågan. Men vi, och många med oss, har våra misstankar om att okunnigheten är ganska stor. Dessutom varierar den mycket. Variationen sker i fyraårscykler. Inför varje val är en levande landsbygd snart sagt varje kommun- och regionpolitikers viktigaste (nästan) fråga. Efter valen slocknar intresset hos alltför många.

Sannolikt är det nu hög tid att politikerna kommer ut i verkligheten, landsbygdens. Därefter kan de bedriva erfarenhetsutbyte och lära av varandra. En bra grund för detta erfarenhetsutbyte kan t ex vara att inlokalisera valda delar av den kommunala verksamheten in till olika delar av kommunens alla viktiga hörn.

Kommunens verksamheter rörande utbildning och barnomsorg kan inlokaliseras till Ramsberg. Verksamheter rörande kultur kan man flytta in ill Spannarboda. Verksamheter rörande näringsliv och arbete kan hanteras utmärkt i i Fellingsbro/Frövi. Den verksamhet som blir kvar i Lindesberg  blir då den som berör landsbygdsutveckling. I det läger kan det vara både rimligt och logiskt.

Detta är ett förslag i all enkelhet. Men något parti kanske kan ta upp inlokaliseringsfrågan i sitt partiprogram. Det kan bli ett framgångsrecept.

Vänligen

Elias

About Elias ben Salem 359 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.