Ett helt nytt ”helhetsteam” har börjat på Freja vårdcentral

Det vi i dagligt tal kallar för psykisk ohälsa blir allt vanligare. Därför har Freja vårdcentral startat ett psykosocialt team. Meningen är att detta psykosociala team ska ge patienter, som lider av någon form av psykisk ohälsa, både snabb och effektiv hjälp.

Det säger Karin Kaill. legitimerad psykolog. Hon ansvarar för det psykosociala teamet på Freja vårdcentral i Fellingsbro/Frövi.

-Vi har varit igång med vårt arbete här på vårdcentralen i två månader och vi har fått ett mycket positivt gensvar från de personer som kontaktat oss, säger Karin som berättar att i det psykosocial teamet ingår såväl, psykolog som kurator, sjukgymnast, sjuksköterska och en rehabkoordinator som samordnar teamets arbete.

-Vi har även tillgång till en läkare som vid behov gör de rent medicinska undersökningarna och bedömningarna.

Ju förr detta bättre

Psykolog Karin Kaill. som ansvarar för det psykologiska teame vid Freja vårdcentral.

Det viktigaste syftet med hela vårt team och dess arbete är att så snabbt som möjligt kunna hjälpa personer med olika former av psykisk ohälsa. Det kan gälla allt från onormal trötthet till depressioner, ångest, sömnsvårigheter med mera, och som ryms inom begreppet ”lindriga till medelsvåra psykosociala problem”. Ju tidigare vi kommer in och kan hjälpa personer med dessa  problem,  desto snabbare ger de behandlingar vi erbjuder ett bra resultat, säger Karin.

Erfarenheterna från andra vårdcentraler i landet där man arbetar med psykosociala team är mycket goda.

-Ja det stämmer och det beror bland annat på att vi med de psykosociala teamen kan ta ett helhetsgrepp om de psykosociala problem som våra patienter kan behöva hjälp med att lösa. Tidigare har de psykosociala problem som våra patienter sökt vård för hanterats av en enda kurator. Nu är vi stället ett helt team som arbetar på ett helt nytt sätt vilket innebär en stor resursförstärkning för vår vårdcentral i Fellingsbro/Frövi.

Att behoven av de psykosociala teamen är stora bekräftas till exempel av att en tredjedel av de som söker vård på en vårdcentral söker hjälp för ett eller flera psykosociala problem.

Vi ser till helheten

De som vill ha hjälp av det psykosociala teamet på Freja kontaktar vårdcentralen på sedvanligt sätt eller via 1177.se. Efter ett första så kallat bedömningsmöte där man får träffa psykologen eller kuratorn på vårdcentralen görs en vård/behandlingsplan  upp tillsammans med varje patient. Sedan ”kör man igång”.

Det nya teamet på Freja vårdcentral har inte varit i arbete mer än ett par månader men mottagandet har varit gott och intresset varit stort.

-Det är inte längre så svårt att tala om psykisk ohälsa. Det blir mer och mer naturligt att söka hjälp även för psykiska problem eller svårigheter och inte bara de rent medicinska, säger Karin som menar att det är ett steg i helt rätt riktning.

-Det gäller ju att se till hela människan och inte bara den rent medicinska aspekten. Helhetsperspektivet är viktigt och det är det vi arbetar utifrån.

 

 

 

About Arne Wikström 314 Articles
Arne är lantmästaren som blev journalist. Han har ett förflutet från b l a tidningen Land men är numera ordbrukare, bokstavsskötare och fårfarmare i Nyckelby vars fotbollslag (enligt Arne) spelar på Sveriges mest välskötta gräsplan.