Academy Adventure Leader – Ledarskapsutbildning och stöd till landsbygden

Är du en kreativ person med många idéer? Är du mellan 17 och 25 år? Gillar du äventyr och outdooraktiviteter? Drömmer du om ett eget företag?
Sök till Academy Adventure Leader!

När fellingsbro.se talar med Daniel Fagerlund, näringslivsutvecklare i Lindesbergs kommun, säger han:

– Det gäller ett fantastiskt tillfälle för ungdomarna i Fellingsbro att få ledarskapsutbildning i sommar. Samtidigt kan föreningar, företag  och organisationer få hjälp av ungdomarna att utveckla sin verksamhet. De som anordnar detta är Leader en metod för att utveckla landsbygden utifrån lokala förutsättningar. I varje område tar privat, ideell och offentlig sektor gemensamt fram en lokal utvecklingsstrateg. I Fellingsbro får vi stöd från Leader Mälardalen. De ger följande information.

Academy Adventure Leader ger dig en unik inblick i områdets företag, föreningar och organisationer med fokus på verksamhetsutveckling och äventyr. Vi besöker företag som genom sin speciella nisch har blivit framgångsrika aktörer lokalt, nationellt och internationellt.

Ni kommer att få prova på olika inspirerande aktiviteter hos etablerade företag och lära er metoder för verksamhetsutveckling och innovation. Kärnan i akademin är besök hos aktiva entreprenörer, föreningar och organisationer som förberett verkliga case åt er deltagare. Ni bildar grupper, får tillgång till bilar och åker själva runt i området, guidade av en app. Akademin genomförs på engelska.

Deltagandet kostar ingenting. För att kunna delta behöver du bo inom området Leader Mälardalen eller Leader Nedre Dalälven.

Boende i delat rum på Gruvgårdens B&B i Sala, samtliga måltider och aktiviteter ingår. Akademin inleds med en middag nere i Sala Silvergruva.

Ansök här senast 2 maj 2019!

Har du några frågor? Kontakta projektledare Sofia Carlfors eller verksamhetsledare Mia Lundqvist!

sofia@nedredalalven.se
tel: 072-565 75 79

mia@leadermalardalen.se
tel: 070-365 75 20

Academy Adventure Leader är en del av det internationella samarbetsprojektet med samma namn. Projektet är ett samarbete mellan Leader Nedre Dalälven 3 och Leader Mälardalen i Sverige, samt de tre litauiska Leaderområdena LAG Telsiai region, LAG Plunge region municipality och LAG north-west Lituania.

Samarbetsprojektet finansieras genom Landsbygdsfonden.

About Elias ben Salem 359 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.