Hej företagare!

Översiktsplan Lindesbergs kommun

Lindesbergs kommun tycker att det är viktigt att du är informerad om översiktsplanens syfte och innehåll.

Därför bjuds du som företagare in till ett informationsmöte nu i januari där vi berättar mer om syftet och innehållet i den nya översiktsplanen.

Tid: 18 januari 08.00-10.00
Plats: Lindesberg arena, Nyborgsgatan 1, 711 34 Lindesberg
Anmälan: naringsliv@lindesberg.se senast 16/1

Om översiktsplanen
Översiktsplanen ska vara vägledande för planläggning, lovgivning och tillståndsprövning. Den används som ett politiskt handlingsprogram för den kommande utvecklingen i kommunen och ska bidra till att förenkla och effektivisera plan- och bygglovshanteringen samtidigt som den tar ställning till de allmänna intressen som ska beaktas vid planering och byggande.

Planförslaget har tidigare under året varit ute på samråd och är nu i utställningsskedet.

Ny översiktsplan för Lindesbergs kommun

About Elias ben Salem 270 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.