Samverkan ger ökad trygghet för patienter i Fellingsbro

-De patienter som behöver hjälp med att samordna sina olika vård- och omsorgskontakter ska få det. Det är mitt jobb som vårdsamordnare att se till att det blir så.

Det säger Elisabeth Adamsson som för några månaders sedan tillträdde sin nya tjänst som vårdsamordnare på Freja vårdcentral.

Elisabeth Adamsson

Många av våra patienter har av olika skäl kontakt med flera olika vård- och omsorgsgivare. Som vårdsamordnare är det min uppgift att vara lite av en spindel i nätet och se till att dessa kontakter samordnas så att man som patient inte riskerar att ”hamna mellan stolarna”. I grunden handlar det om att skapa ökad trygghet för våra patienter, säger Elisabeth.

Elisabeths jobb kan bl a bestå i att samordna kontakterna mellan primärvården, slutenvården och  kommunens vård och omsorg.

De patienter som vill ha hjälp med att samordna sina vård- och omsorgskontakter kan ta kontakt med Freja vårdcentral i Fellingsbro eller Frövi. I vissa fall kan denna hjälp även träda in automatiskt.

-Om du ligger på sjukhus och behöver fortsatt vård och omsorg tar sjukhuset kontakt med mig. Om du då vill ha min hjälp så börjar mitt samordningsuppdrag direkt. Men varje patient måste själv uttrycka att de vill ha min hjälp. Samordningshjälpen bygger på frivillighet. Det är inget vi tvingar på någon.

Och syftet med samordningen är som sagt ytterst vällovligt. Det är att trygga vård- och omsorgskontakterna för varje enskild patient.

Elisabeth har varit igång några månader som vårdsamordnare men märker klart och tydligt att hennes arbete är uppskattat.

-Ja det är många som uttrycker sin uppskattning för den hjälp de får och det är onekligen roligt att kunna erbjuda de som vill en bra samverkan.

-Det här arbetet är ännu mycket roligare än vad jag kunde föreställa mig när jag började. Dagarna fylls av fina möten med trevliga människor.

-Det goda samarbetet med kommunens vård och omsorg gör detta arbete enkelt. Tillsammans sätter vi den enskilde patientens behov i centrum.

About Arne Wikström 239 Articles
Arne är lantmästaren som blev journalist. Han har ett förflutet från b l a tidningen Land men är numera ordbrukare, bokstavsskötare och fårfarmare i Nyckelby vars fotbollslag (enligt Arne) spelar på Sveriges mest välskötta gräsplan.