Johan i Norrby svingar klubban i LRF

Johan Andersson, Norrby, har valts till ny ordförande i Fellingsbro LRF-avdelning. Han är en person som brinner för lantbrukets och landsbygdens utveckling.

När fellingsbro.se samtalar med Johan säger han:

-Vår, LRFs, grunduppgift är att bevaka landsbygdsfrågorna i allmänhet och lantbruksfrågorna i synnerhet.

-Vi måste hela tiden hålla tentaklerna ute så att vi i tid kan vara med och påverka alla nya förslag till regeländringar och annat som påverkar villkoren för lantbruket och för markägarna, säger Johan som har många järn i elden, inte minst i brandkåren, där han är….

-En viktig uppgift för oss inom LRF är ju också att marknadsföra lantbruket och visa vilken stor betydelse lantbruket fortfarande har i samhället, inte minst ekonomiskt.

-Synen på lantbruket och lantbrukarna har förändrats mycket under senare år. Allt fler inser att det krävs kompetens inom många olika områden för att framgångsrikt kunna driva ett lantbruk. Man måste vara något av ”allkonstnär” och såväl ekonom som tekniker och biolog.

Johan sitter även i styrelsen för Centerpartiet i Lindesberg och Sockenrådet i Felllingsbro.

About Arne Wikström 239 Articles
Arne är lantmästaren som blev journalist. Han har ett förflutet från b l a tidningen Land men är numera ordbrukare, bokstavsskötare och fårfarmare i Nyckelby vars fotbollslag (enligt Arne) spelar på Sveriges mest välskötta gräsplan.