Se vår vackra socken genom Gunnels kamera: Käglan med Kapellet

För att komma från Fellingsbro till Örebro kan man ta den kurviga och backiga väg 815 över Käglan (om man inte vill åka ännu fortare och väljer motorvägen). Man också välja att stanna på Käglan och gå en runda i skogen på de uråldriga vägarna. Den enda landsvägen förr från Örebro var Kungsvägen där kungarna färdades fram på sin Eriksgata. Här kom de med hela sitt stora följe och red över berget mot bron över Arbogaån vid Oppboga. Västmanlänningarna inväntade kungen vid Oppboga gamla krog för att ledsaga honom vidare.

Det måste ha känts ganska osäkert och farligt att färdas här förr. Säkert fanns det många ruskiga och bloddrypande berättelser om vad folk hade råkat ut för. Här där trädet växer kanske det funnits en rövarkula.

För ett år sedan bildades naturreservatet Kapellet. Det omfattar 34,5 hektar gammal skogsmark. Här finns många många sällsynta och hotade svampar som trivs här i den gamla skogen och flera av dem är beroende av kalkrik mark. Några av dem är slöjvaxskivling, bombmurkla och lilafotad fingersvamp. I området finns även till exempel mindre hackspett och nötkråka. Fåglar som inte klarar sig i skogar som utsätts för modernt skogsbruk.
Här är det förbjudet att cykla eller framföra motordrivet fordon, fälla eller bortföra träd eller buskar och skada vegetationen. Men man får plocka bär, matsvamp och blommor för eget behov, dock ej fridlysta eller rödlistade arter.
Att det fått namnet Kapellet beror på att det inom området finns rester av vad som tros ha varit ett kapell.
 
About Elias ben Salem 409 Articles
Elias som bor i Fellingsbro är  (o)ansvarig chefredaktör. Han är civilingenjör och civilekonom med ett förflutet från flygvapnet, industrin och egen verksamhet. Elias är skaparen, utvecklaren och utföraren av Fellingsbroportalen som han nu tar med sig in i fellingsbro.se.